Ciències Socials i Jurídiques

Estudis internacionals d'economia i empresa/International Business Economics

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UPF Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics 11.748

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UPF 90 262 92 100% 352 1.12% 96.73% 64 98.1%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • UNITED STATES
 • NETHERLANDS
 • ITALY
 • UNITED KINGDOM
 • AUSTRALIA
 • Resta de categories