Ciències de la Salut

Fisioteràpia

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Fisioteràpia 5
UAB Fisioteràpia 9.89
UAB Fisioteràpia "Gimbernat 1 1099 Infermeria (Sant Pau) 1 1100 Infermeria (Terrassa) 1 1101 Infermeria (Sant Cugat del Vallès) 1 1102 Infermeria (Manresa) 1 1103 Infermeria (Barcelona) 1 1104 Educació infantil (Manresa) 1 1105 Educació infantil (Bellaterra) 1 1106 Educació primària 1 1107 Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià 5
UdG Fisioteràpia 5.89
UdL Fisioteràpia 8.021
URV Fisioteràpia 8.184
UVic-UCC Fisioteràpia 5.405

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 480 674 448 77.11% 1,659 12.98% 84.71% 273 93.31%
UdG 150 289 187 97.21% 706 3.24% 93.65% 137 95.86%
UdL 40 131 43 73.17% 167 5% 94.25% 25 98.72%
URV 75 184 81 72.22% 285 17.81% 91.72% 49 97.13%
URL 185 0 139 ND 600 20.14% 80.42% 104 95.64%
UVic-UCC 110 119 123 75.86% 432 5.74% 91.72% 58 97.26%
UIC 120 0 98 ND 339 10.2% 90.05% 63 97.75%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1,160 1,397 1,119 80.9% 4,188 11.23% 87.72% 709 95.28%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • FRANCE
 • ITALY
 • BELGIUM
 • PORTUGAL
 • NICARAGUA
 • Resta de categories