Arts i Humanitats

Història

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Història 5
UAB Història 5
UPF Humanitats 5
UdG Història 5
UdL Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l'art 5
URV Història / Història de l'art (agrupació) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 340 257 312 95.88% 1,250 25.82% 82.49% 143 95.18%
UAB 160 109 132 94.57% 631 17.42% 82.27% 126 94.79%
UPF 170 149 192 91.97% 632 24.4% 84.74% 83 92.78%
UdG 60 40 52 97.22% 201 13.46% 80.17% 30 95.24%
UdL 0 0 20 ND 106 10% 82.05% 12 94.67%
URV 0 0 59 ND 199 13.56% 85.09% 36 94.12%
UOC 1,000 0 296 ND 1,314 ND 76.91% 35 95.78%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1,730 555 1,063 94.55% 4,333 21.71% 82.03% 465 94.59%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALY
 • FRANCE
 • CHILE
 • MEXICO
 • NETHERLANDS
 • Resta de categories