Arts i Humanitats

Història

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Història 5
UAB Història 5
UPF Humanitats 5
UdG Història 5
UdL Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l'art 5
URV Història / Història de l'art (agrupació) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 340 257 95.88% 312 1,250 82.49% 143 95.18%
UAB 160 109 94.57% 132 631 82.27% 126 94.79%
UPF 170 149 91.97% 192 632 84.74% 83 92.78%
UdG 60 40 97.22% 52 201 80.17% 30 95.24%
UdL 0 0 ND 20 106 82.05% 12 94.67%
URV 0 0 ND 59 199 85.09% 36 94.12%
UOC 1,000 0 ND 296 1,314 76.91% 35 95.78%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALY
 • FRANCE
 • CHILE
 • MEXICO
 • NETHERLANDS
 • Resta de categories