Arts i Humanitats

Història de l'art

Summary

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Història de l'art 5
UAB Història de l'art 5
UdG Història de l'art 5
UdL Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l'art 5
URV Història / Història de l'art (agrupació) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 200 194 201 93.04% 869 30.15% 77.56% 91 92.75%
UAB 110 50 75 97.78% 326 33.78% 80.66% 38 90.89%
UdG 60 17 32 82.35% 141 34.38% 75.46% 12 92.25%
UdL 0 0 7 ND 52 14.29% 90.11% 12 87.79%
URV 0 0 26 ND 103 26.92% 76.95% 10 93.68%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 370 261 341 93.18% 1,491 30.77% 78.55% 163 91.95%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALY
 • FRANCE
 • SPAIN
 • BELGIUM
 • UNITED KINGDOM
 • Resta de categories