Ciències de la Salut

Logopèdia

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Logopèdia (Bellaterra) 6.78
UAB Logopèdia (Manresa) 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 140 128 80.77% 90 391 91.94% 101 93.47%
URL 30 0 ND 15 54 86.2% 2 97.56%

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Associat
  • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctorate holder
  • Non-doctorate holder
  • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

  • ITALY
  • SPAIN