Ciències Socials i Jurídiques

Màrqueting

Resum

  • Curs acadèmic :

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UOC 1,000 0 378 ND 1,128 ND 68.73% 9 95.24%

Alumnes que marxen per paí­s

  • PORTUGAL