Ciències de la Salut

Psicologia

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Psicologia 7.64
UAB Psicologia 7.564
UdG Psicologia 7.339
UdL Psicologia 6.864
URV Psicologia 6.864
UVic-UCC Psicologia 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 480 942 501 95.09% 2,202 12.98% 89.24% 399 92.92%
UAB 360 567 361 87.68% 1,438 11.91% 89.37% 269 97.34%
UdG 80 155 82 84.81% 308 8.75% 92.89% 38 96.71%
UdL 60 111 59 81.67% 190 5.17% 91.88% 35 99.57%
URV 120 161 126 78.18% 471 14.17% 86.04% 78 94.78%
URL 140 0 160 ND 564 19.38% 85.35% 112 96.19%
UVic-UCC 60 34 57 52.63% 203 12.28% 87.59% 23 98.92%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 1,300 1,970 1,346 88.01% 5,376 12.94% 88.79% 954 95.19%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALY
 • SPAIN
 • BELGIUM
 • NETHERLANDS
 • CHILE
 • Resta de categories