Ciències Socials i Jurídiques

Publicitat i relacions públiques

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Publicitat i Relacions Públiques 7.594
UAB Publicitat i Relacions Públiques 9.998
UdG Publicitat i relacions públiques 7.464
URV Publicitat i Relacions Públiques 8.582
UVic-UCC Publicitat i Relacions Públiques 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 120 215 138 77.1% 497 6.02% 94.56% 49 97.76%
UAB 80 190 84 60.26% 316 13.1% 96.13% 59 98.09%
UPF 0 0 0 ND 181 ND 98.06% 71 99.31%
UdG 80 122 88 82.95% 336 11.36% 92.29% 44 97.59%
URV 40 70 46 73.17% 148 8.89% 91.48% 15 98.12%
URL 120 0 1 ND 436 0% 93.63% 122 92.65%
UVic-UCC 50 21 44 60.71% 183 11.36% 88.92% 31 92.19%
UIC 60 0 25 ND 128 12% 86.77% 25 96.29%
UAO CEU 40 0 12 ND 87 8.33% 96.59% 0 ND
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 590 618 438 73.22% 2,312 7.72% 93.61% 416 95.99%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • ITALY
 • BELGIUM
 • NETHERLANDS
 • GERMANY
 • UNITED KINGDOM
 • Resta de categories