Arts i Humanitats

Traducció i interpretació

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UAB Traducció i interpretació (alemany) 5
UAB Traducció i interpretació (anglès) 7.514
UAB Traducció i interpretació (francès) 5
UPF Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana- 5
UPF Traducció i interpretació -Anglès- 5
UVic-UCC Llengües aplicades i comunicació intercultural / Traducció i interpretació 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UAB 240 256 238 98.64% 916 17.72% 85.24% 153 95%
UPF 170 175 186 98.11% 644 19.89% 89.55% 113 95.92%
UVic-UCC 0 0 4 ND 108 0% 89.42% 16 94.12%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 410 431 428 98.42% 1,668 18.1% 87.17% 282 95.31%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • UNITED KINGDOM
 • GERMANY
 • FRANCE
 • BELGIUM
 • ITALY
 • Resta de categories