Ciències Socials i Jurídiques

Treball social

Resum

 • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Treball social 6.91
UdG Treball social 5
UdL Treball social 5
URV Treball social 6.04

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 240 291 258 87.24% 974 15.69% 90.86% 163 97.33%
UdG 60 48 63 66.07% 272 14.29% 91.54% 49 99.13%
UdL 80 45 72 77.78% 298 20.63% 74.61% 46 94.63%
URV 80 79 88 74.42% 327 8.86% 90.27% 62 96.12%
URL 115 0 33 ND 173 12.12% 93.65% 34 97.17%
UVic-UCC 0 0 0 ND 32 ND 96.5% 16 99.46%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 575 463 514 80.87% 2,076 14.81% 88.87% 370 97.09%

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats

Alumnes que marxen per paí­s

 • MEXICO
 • ITALY
 • ARGENTINA
 • PORTUGAL
 • GERMANY
 • Resta de categories