Ciències de la Salut

Ciències de l'activitat física i de l'esport

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Ciències de l'activitat física i de l'esport 8.96
UdG Ciències de l'activitat física i de l'esport 5
UdL Ciències de l'activitat física i l'esport 7.18
URV Ciències de l'activitat física i de l'esport 5

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció % accés en primera preferència Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 150 243 99.28% 187 736 90.61% 143 94.94%
UdG 100 45 100% 84 409 88.32% 89 95.26%
UdL 120 125 78.81% 140 559 84.35% 90 93.56%
URV 60 20 87.5% 27 43 92.13% 0 ND

Alumnes que marxen per paí­s

  • SPAIN
  • UNITED KINGDOM
  • ITALY
  • FINLAND
  • PORTUGAL
  • Resta de categories