Ciències de la Salut

Ciències de l'activitat física i de l'esport

Resum

  • Curs acadèmic :

Nota de tall juny

Universitat oferta Nota de tall juny
UB Ciències de l'activitat física i de l'esport 8.96
UdG Ciències de l'activitat física i de l'esport 5
UdL Ciències de l'activitat física i l'esport 7.18

Dades generals de l'estudi

Universitat Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
UB 150 243 187 99.28% 736 6.45% 90.61% 143 94.94%
UdG 100 45 84 100% 409 11.9% 88.32% 89 95.26%
UdL 120 125 140 78.81% 559 8.57% 84.35% 90 93.56%
Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
Total 370 413 411 91.25% 1,704 8.29% 88.02% 322 94.64%

Alumnes que marxen per paí­s

  • SPAIN
  • UNITED KINGDOM
  • ITALY
  • FINLAND
  • PORTUGAL
  • Resta de categories