Course Subject area Universities
Administració i direcció d'empreses Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Administració i direcció d'empreses - dret Social and Legal Sciences UAB  
Administració i direcció d'empreses / publicitat i relacions públiques Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Administració i gestió immobiliària Social and Legal Sciences URV  
Aeronàutica Engineering and Architecture URV  
Antropologia social i cultural Arts and Humanities UB   UAB   URV  
Arqueologia Arts and Humanities URV  
Arqueologia Arts and Humanities UB   URV  
Arqueologia del quaternari i evolució humana Arts and Humanities URV  
Arquitectura Engineering and Architecture UPC   URL   URV   UdG   UIC  
Arquitectura d'interiors Engineering and Architecture UPC   UPF  
Arquitectura tècnica Engineering and Architecture UPC   UPF   URL   UdG   UdL  
Arts i disseny Arts and Humanities UAB   URV  
Arxivística i gestió documental Social and Legal Sciences UAB  
Aviació comercial. pilot comercial Engineering and Architecture URV  
Aviació comercial. pilot de transport línia aèria Engineering and Architecture URV  
Bachelor en tecnologia i producció industrial Social and Legal Sciences UIC  
Bachelor en tecnologia i producció industrial (s) Social and Legal Sciences UIC  
Belles arts Arts and Humanities UB  
Biblioteconomia i documentació Social and Legal Sciences UB   UVic-UCC  
Biologia Experimental Sciences UB   UAB   UPF   UdG  
Bioquímica Experimental Sciences UB   UAB   URV  
Biotecnologia Experimental Sciences UAB   URV   UdL   UVic-UCC  
Biotecnologia Experimental Sciences UAB  
Ciència i mètode en infermeria Health Sciences URV  
Ciència i tecnologia dels aliments Health Sciences UB   UAB   UdG   UdL   UVic-UCC  
Ciències actuarials i financeres Social and Legal Sciences UB  
Ciències ambientals Experimental Sciences UB   UAB   UdG   UVic-UCC  
Ciències de la infermeria Health Sciences URV  
Ciències de l'activitat física i de l'esport Social and Legal Sciences UB   URL   UdL   UVic-UCC  
Ciències del treball Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URV   UdG   UdL   UOC  
Ciències econòmiques i empresarials Social and Legal Sciences UPF  
Ciències empresarials Social and Legal Sciences UB   UAB   UPC   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Ciències empresarials - relacions laborals Social and Legal Sciences UPF  
Ciències i tècniques estadístiques Experimental Sciences UPC  
Ciències polítiques i de l'administració Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   UOC   UAO CEU  
Ciències sanitàries Health Sciences UdL  
Cinema i audiovisuals Social and Legal Sciences UB  
Comerç internacional Social and Legal Sciences UPF  
Comunicació audiovisual Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URL   UdL   UOC   UVic-UCC   UIC  
Comunicació i relacions públiques Social and Legal Sciences UdG  
Criminologia Social and Legal Sciences UdG  
Criminologia Social and Legal Sciences UdG  
Criminologia Social and Legal Sciences UB   UAB   UdG   UIC  
Criminologia i política criminal Social and Legal Sciences UB  
Dansa per a mestres de primària Arts and Humanities UAB  
Direcció hotelera Social and Legal Sciences UAB  
Disseny Engineering and Architecture UAB   UPC  
Disseny i desenvolupament del producte Engineering and Architecture UdG  
Disseny i desenvolupament del producte Engineering and Architecture UdG  
Disseny, especialitat en disseny del producte Engineering and Architecture UdG  
Documentació Social and Legal Sciences UB   UAB   UOC  
Dret Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UIC   UAO CEU  
Dret / ciències empresarials Social and Legal Sciences UdL  
Dret ambiental Social and Legal Sciences URV  
E.t.industrial esp. electrònica industrial / e. t.telecomunicació esp. sistemes de telecomunicació Engineering and Architecture UVic-UCC  
Economia Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URV   UdG   UAO CEU  
Educació social Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Empresa internacional Social and Legal Sciences UB  
Eng. de camins, canals i ports i grau en matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Eng. industrial i grau en matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Eng. informàtica i grau en matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Eng. telecomunicacions i grau en matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Enginyer en informàtica i grau en matemàtiques Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria aeronàutica Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria agronòmica Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria ambiental Engineering and Architecture URV  
Enginyeria de camins, canals i ports Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria industrial Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria informàtica Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria llic. de matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de forests Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria de materials Engineering and Architecture UB   UAB   UPC  
Enginyeria de materials Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de mines Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de telecomunicació Engineering and Architecture UAB   UPC   UPF   URL  
Enginyeria de telecomunicació - enginyeria industrial Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de telecomunicació - enginyeria informàtica Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de telecomunicació - matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial Engineering and Architecture UPC   URV  
Enginyeria en electrònica Engineering and Architecture UB   UAB   UPC   URL  
Enginyeria en informàtica Engineering and Architecture UAB   UPC   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC  
Enginyeria en organització industrial Engineering and Architecture UPC   UVic-UCC  
Enginyeria europea de materials Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria geològica Engineering and Architecture UB  
Enginyeria geològica Engineering and Architecture UB   UPC  
Enginyeria industrial Engineering and Architecture UPC   URL   UdG  
Enginyeria industrial - llic. de matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria industrial - enginyeria informàtica Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria informàtica - matemàtiques Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria informàtica - matemàtiques Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria logística Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria multimèdia Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria química Engineering and Architecture UB   UAB   UPC   URL   URV  
Enginyeria química i processos (2004) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries Engineering and Architecture UPC   UdG   UdL  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria Engineering and Architecture UPC   UdL  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries Engineering and Architecture UPC   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria tècnica agrícola, totes les especialitats Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica de telecomunicació + enginyeria tècnica industrial Engineering and Architecture UVic-UCC  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació Engineering and Architecture UPC   URL   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics Engineering and Architecture UAB   UPC   URL  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge Engineering and Architecture UPC   URL  
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica Engineering and Architecture UPC   UPF   URL   URV   UOC  
Enginyeria tècnica en disseny industrial Engineering and Architecture UPF  
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió Engineering and Architecture UAB   UPC   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió / enginyeria tècnica en informàtica de sistemes Engineering and Architecture UVic-UCC  
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes Engineering and Architecture UB   UAB   UPC   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica en obres públiques Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica en obres públiques, especialitat en construccions civils Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica en obres públiques, especialitat en hidrologia Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica en obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica en topografia Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat Engineering and Architecture UAB   UPC   URV  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial Engineering and Architecture UAB   UPC   URV   UdG   UVic-UCC  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial - electricitat Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial i electricitat Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica Engineering and Architecture UAB   UPC   URV   UdG   UdL  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial Engineering and Architecture UAB   UPC   URV   UdG  
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell Engineering and Architecture UPC  
Enologia Engineering and Architecture URV  
Enologia Engineering and Architecture URV  
Estadística Experimental Sciences UB   UAB   UPC  
Estudis alemanys Arts and Humanities URV  
Estudis culturals mediterranis. gestió de conflictes internac. (2004) Arts and Humanities URV  
Estudis d'àsia oriental Arts and Humanities UAB   UPF   UOC  
Estudis immobiliaris i de la construcció Social and Legal Sciences UB  
Estudis internacionals i interculturals Social and Legal Sciences UAB  
Farmàcia Health Sciences UB  
Filologia alemanya Arts and Humanities UB  
Filologia anglesa Arts and Humanities UB   UAB   URV   UdL  
Filologia àrab Arts and Humanities UB  
Filologia catalana Arts and Humanities UB   UAB   URV   UdG   UdL   UOC  
Filologia clàssica Arts and Humanities UB   UAB  
Filologia eslava Arts and Humanities UB  
Filologia francesa Arts and Humanities UB   UAB   UdL  
Filologia francesa - traducció i interpretació (francès) Arts and Humanities UAB  
Filologia gallega Arts and Humanities UB  
Filologia hebrea Arts and Humanities UB  
Filologia hispànica Arts and Humanities UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Filologia italiana Arts and Humanities UB  
Filologia portuguesa Arts and Humanities UB  
Filologia romànica Arts and Humanities UB   UdG  
Filosofia Arts and Humanities UB   UAB   URL   UdG  
Física Experimental Sciences UB   UAB  
Fisioteràpia Health Sciences UAB   URL   URV   UdG   UVic-UCC   UIC  
Formació a les organitzacions Arts and Humanities UB  
Fotografia Engineering and Architecture UPC  
Fotografia i creació digital Engineering and Architecture UPC  
Geografia Arts and Humanities UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Geologia Experimental Sciences UB   UAB  
Gestió aeronàutica Engineering and Architecture UAB  
Gestió de l'edificació Engineering and Architecture UdG  
Gestió d'empreses aeronàutiques i operacions aèries Engineering and Architecture URV  
Gestió i administració pública Social and Legal Sciences UB   UPF   UdG   UIC  
Gestió turística Social and Legal Sciences UdG  
Graduat en mitjans audiovisuals Social and Legal Sciences UPC  
Graduat en traducció i interpretació i llicenciat en filologia francesa Arts and Humanities UAB  
Graduat sènior en cultura, ciència i tecnologia Social and Legal Sciences UAB   UdL  
Graduat superior en comerç internacional Social and Legal Sciences UPF  
Graduat superior en comunicació especialitat en publicitat, màrqueting i relacions públiques Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Graduat superior en comunicació. especialitat de periodisme empresarial Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Graduat superior en disseny de moda Engineering and Architecture UVic-UCC  
Graduat superior en disseny d'interiors Engineering and Architecture UVic-UCC  
Graduat superior en disseny gràfic Engineering and Architecture UVic-UCC  
Graduat superior en disseny lai - especialitat disseny d'interiors Engineering and Architecture UIC  
Graduat superior en disseny lai - especialitat disseny gràfic Engineering and Architecture UIC  
Graduat superior en empresa i economia internacional Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Història Arts and Humanities UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Història de l'art Arts and Humanities UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Història i ciències de la música Arts and Humanities UAB  
Humanitats Arts and Humanities UAB   UPF   URL   UOC   UIC  
Infermeria Health Sciences UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Investigació i tècniques de mercat Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   UOC  
Investigació privada Social and Legal Sciences UB  
Lingüística Arts and Humanities UB   UPF  
Llicenciat en filologia anglesa i filologia catalana Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia anglesa i filologia francesa Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia anglesa i filologia hispànica Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia catalana i filologia anglesa Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia catalana i filologia francesa Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia catalana i filologia hispànica Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia francesa i filologia anglesa Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia francesa i filologia catalana Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia francesa i filologia hispànica Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia hispànica i filologia anglesa Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia hispànica i filologia catalana Arts and Humanities UAB  
Llicenciat en filologia hispànica i filologia francesa Arts and Humanities UAB  
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i dret Social and Legal Sciences UAO CEU  
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i economía Social and Legal Sciences UAO CEU  
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i publicitat i rrpp Social and Legal Sciences UAO CEU  
Llicenciatures de dret i ciències polítiques Social and Legal Sciences UAO CEU  
Llicenciatures de dret i periodisme Social and Legal Sciences UAO CEU  
Llicenciatures de periodisme i ciències polítiques Social and Legal Sciences UAO CEU  
Llicenciatures de publicitat i rrpp i periodisme Social and Legal Sciences UAO CEU  
Logopèdia Health Sciences UAB   URL  
Màquines navals (dipl.) Engineering and Architecture UPC  
Màquines navals (llic.) Engineering and Architecture UPC  
Matemàtiques Experimental Sciences UB   UAB   UPC  
Matemàtiques amb complements Experimental Sciences UPC  
Medicina Health Sciences UB   UAB   URV   UdL  
Mestre. especialitat de llengua estrangera Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Mestre. especialitat d'educació especial Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdL   UVic-UCC  
Mestre. especialitat d'educació física Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Mestre. especialitat d'educació infantil Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Mestre. especialitat d'educació musical Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL  
Mestre. especialitat d'educació primària Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Meteorologia i climatologia Experimental Sciences UB  
Multimèdia Engineering and Architecture UAB   UPC  
Nàutica i transport marítim Engineering and Architecture UPC  
Navegació marítima Engineering and Architecture UPC  
Nutrició humana i dietètica Health Sciences UB   URL   URV   UdL   UVic-UCC  
Nutrició i metabolisme Health Sciences URV  
Odontologia Health Sciences UB   UIC  
Òptica i optometria Health Sciences UPC  
Paisatgisme Engineering and Architecture UPC  
Pedagogia Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG  
Pedagogia social Social and Legal Sciences UB   UPC  
Periodisme Social and Legal Sciences UAB   UPF   URL   URV   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Podologia Health Sciences UB   UAB  
Prevenció de riscos laborals Health Sciences UPC   UdG  
Prevenció i seguretat integral Social and Legal Sciences UAB  
Psicologia Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UOC   UAO CEU  
Psicopedagogia Social and Legal Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Publicitat i relacions públiques Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UOC   UVic-UCC   UAO CEU  
Publicitat i relacions públiques / turisme Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Quaternari i prehistòria Experimental Sciences URV  
Química Experimental Sciences UB   UAB   URL   URV   UdG  
Química a la industria Engineering and Architecture URV  
Realització audiovisual i multimèdia Engineering and Architecture UdG  
Relacions laborals Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URL   URV   UdL  
Relacions públiques i comunicació de les organitzacions Social and Legal Sciences UdG  
Seguretat pública i privada Social and Legal Sciences UB  
Sociologia Social and Legal Sciences UB   UAB  
Te en comunicació, especialitat en periodisme empresarial Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Te en comunicació, especialitat en publicitat, màrqueting i relacions públiques Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Te en empresa i economia internacional Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Tècniques cromatogràfiques aplicades Arts and Humanities URV  
Tecnologia ambiental Engineering and Architecture UdG  
Tecnologia del medi ambient Engineering and Architecture URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement Social and Legal Sciences URV  
Teoria de la literatura i literatura comparada Arts and Humanities UB   UAB  
Teràpia ocupacional Health Sciences UAB   UVic-UCC  
Traducció i interpretació Arts and Humanities UAB   UPF   UVic-UCC  
Traducció i interpretació (alemany) Arts and Humanities UAB   UPF  
Traducció i interpretació (anglès) Arts and Humanities UAB   UPF  
Traducció i interpretació (francès) Arts and Humanities UAB   UPF  
Traducció i interpretació (francès) - filologia francesa Arts and Humanities UAB  
Treball social Social and Legal Sciences UB   URL   URV   UdL  
Tributari comptable Social and Legal Sciences UB  
Turisme Social and Legal Sciences UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Veterinària Health Sciences UAB  
Zootècnia Experimental Sciences URV  
Zzz Unknown URV