Course Subject area Universities
Acció social i educativa (DGU000001241) Social and Legal Sciences UB  
Activitat física i de l'esport (DGU000000383) Experimental Sciences UB  
Activitat física i educació (DGU000001545) Social and Legal Sciences UB  
Activitat física i salut (DGU000001187) Health Sciences UB  
Activitat física terapèutica per a persones amb patologia crònica, envelliment o discapacitat (DGU000001627) Health Sciences URL  
Activitat física, salut i entrenament esportiu (DGU000000504) Health Sciences URL  
Activitat motriu i educació (DGU000000362) Social and Legal Sciences UB  
Activitat motriu, esport i intervenció social (DGU000001188) Social and Legal Sciences UB  
Administració i direcció d'empreses (DGU000001028) Social and Legal Sciences UPF  
Administració i direcció d'empreses (DGU000001529) Social and Legal Sciences UPC  
Administració i direcció d'empreses/bussiness administration and management (DGU000001526) Social and Legal Sciences UPC  
Administració i govern electrònic (DGU000001261) Social and Legal Sciences UOC  
Adquisició de l'anglès i comunicació intercultural (DGU000000038) Arts and Humanities UAB  
Advanced materials science and engineering (DGU000000196) Engineering and Architecture UPC  
Advocacia (DGU000001004) Social and Legal Sciences UB  
Advocacia (DGU000001023) Social and Legal Sciences UAB  
Advocacia (DGU000001031) Social and Legal Sciences UPF  
Advocacia (DGU000001044) Social and Legal Sciences URL  
Advocacia (DGU000001035) Social and Legal Sciences URV  
Advocacia (DGU000001034) Social and Legal Sciences UdG  
Advocacia (DGU000001008) Social and Legal Sciences UdL  
Advocacia (DGU000001012) Social and Legal Sciences UOC  
Advocacia (DGU000001013) Social and Legal Sciences UIC  
Advocacia (DGU000001018) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Advocacia (DGU000001240) Social and Legal Sciences UdL  
Advocacia (DGU000001247) Social and Legal Sciences URV  
Advocacia (DGU000001258) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Advocacia (DGU000001279) Social and Legal Sciences UIC  
Advocacia (DGU000001346) Social and Legal Sciences UdG  
Advocacia (DGU000001191) Social and Legal Sciences UAB  
Advocacia (DGU000001448) Social and Legal Sciences UIC  
Agents d'igualtat d'oportunitats per a les dones: àmbit rural (DGU000000437) Social and Legal Sciences UdL  
Agricultura per al desenvolupament (DGU000000318) Engineering and Architecture UPC  
Agrobiologia ambiental (DGU000000838) Experimental Sciences UB  
Agrobiologia ambiental (DGU000001547) Experimental Sciences UB  
Aigua. anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (DGU000001149) Experimental Sciences UB  
Aigua: anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (DGU000000105) Experimental Sciences UB  
Anàlisi de l'entorn econòmic (DGU000001130) Social and Legal Sciences UOC  
Anàlisi de polítiques agràries, alimentàries i mediambientals / european master in agricultural, food and environmental policy analysis (DGU000000784) Engineering and Architecture UPC  
Anàlisi d'inversions i banca (DGU000001396) Social and Legal Sciences URL  
Anàlisi econòmica / economic analysis (DGU000001233) Social and Legal Sciences UAB  
Anàlisi econòmica de polítiques públiques (DGU000001408) Social and Legal Sciences UdG  
Anàlisi econòmica especialitzada (DGU000000756) Social and Legal Sciences UPF  
Anàlisi econòmica/economic analysis (DGU000000065) Social and Legal Sciences UAB  
Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques (DGU000000329) Engineering and Architecture UPC  
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (DGU000000478) Arts and Humanities UAB  
Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (DGU000001272) Arts and Humanities UAB  
Anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial (DGU000001605) Social and Legal Sciences URV  
Anàlisi política (DGU000000873) Social and Legal Sciences UOC  
Anàlisi política i assessoria institucional (DGU000000870) Social and Legal Sciences UB  
Anàlisis de dades òmiques/omics data analysis (DGU000001053) Experimental Sciences UVic-UCC  
Animació (DGU000001199) Engineering and Architecture UPF  
Antropologia biològica (DGU000001143) Experimental Sciences UB  
Antropologia i etnografia (DGU000000377) Social and Legal Sciences UB  
Antropologia i etnografia (DGU000001242) Arts and Humanities UB  
Antropologia mèdica i salut global (DGU000001462) Social and Legal Sciences URV  
Antropologia mèdica i salut internacional (DGU000000051) Arts and Humanities URV  
Antropologia social i cultural / social and cultural anthropology (DGU000001536) Social and Legal Sciences UAB  
Antropologia social i cultural/social and cultural anthropology (DGU000000608) Arts and Humanities UAB  
Antropologia urbana (DGU000000050) Arts and Humanities URV  
Antropologia urbana, migracions i intervenció social (DGU000001296) Social and Legal Sciences URV  
Antropologia: recerca avançada i intervenció social (DGU000001273) Social and Legal Sciences UAB  
Aplicacions i gestió de l'enginyeria de telecomunicació ( masteam ) / master in applied telecommunications and engineering management ( masteam ) (DGU000001558) Engineering and Architecture UPC  
Aplicacions mòbils i jocs / mobile applications and games (DGU000001488) Engineering and Architecture UVic-UCC  
Aplicacions multimèdia (DGU000000969) Social and Legal Sciences UOC  
Aqüicultura (DGU000000137) Experimental Sciences UB  
Aqüicultura (DGU000001145) Experimental Sciences UB  
Arqueologia (DGU000000034) Arts and Humanities UB  
Arqueologia (DGU000001103) Arts and Humanities UB  
Arqueologia clàssica (DGU000000138) Arts and Humanities URV  
Arqueologia clàssica (DGU000001235) Arts and Humanities URV  
Arqueologia del quaternari i evolució humana (DGU000000052) Arts and Humanities URV  
Arqueologia prehistòrica (DGU000000446) Arts and Humanities UAB  
Arquitectura (DGU000001532) Engineering and Architecture UPC  
Arquitectura (DGU000001533) Engineering and Architecture UPC  
Arquitectura (DGU000001543) Engineering and Architecture URL  
Arquitectura (DGU000001561) Engineering and Architecture UdG  
Arquitectura biodigital (DGU000000774) Engineering and Architecture UIC  
Arquitectura biodigital (DGU000000313) Engineering and Architecture UIC  
Arquitectura biodigital / university master's degree in biodigital architecture (DGU000001661) Engineering and Architecture UIC  
Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes (DGU000000013) Engineering and Architecture UPC  
Arquitectura, energia i medi ambient (DGU000000316) Engineering and Architecture UPC  
Arquitectura·barcelonaarch (mbarch) (DGU000001534) Engineering and Architecture UPC  
Arts digitals (DGU000000931) Engineering and Architecture UPF  
Arts visuals i educació (DGU000000646) Social and Legal Sciences UB  
Arxivística i gestió de documents (DGU000000862) Social and Legal Sciences UAB  
Assessorament genètic (DGU000001607) Health Sciences UPF  
Astrofísica, física de partícules i cosmologia (DGU000000106) Experimental Sciences UB  
Astrofísica, física de partícules i cosmologia (DGU000001150) Experimental Sciences UB  
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva (DGU000001562) Social and Legal Sciences UdG  
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva (DGU000001577) Social and Legal Sciences URL  
Atenció als problemes de salut crònics (DGU000001041) Health Sciences URL  
Atenció als problemes de salut crònics (DGU000001359) Health Sciences URL  
Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model child life (DGU000001639) Health Sciences UB  
Atenció i cures pal·liatives (DGU000001134) Health Sciences UVic-UCC  
Atenció integral al malalt crític i emergències (DGU000000098) Health Sciences UB  
Atenció sanitària i pràctica col·laborativa (DGU000001378) Health Sciences UB  
Auditoria de comptes i comptabilitat (DGU000001597) Unknown UAO CEU  
Auditoria i control de gestió (DGU000001397) Social and Legal Sciences URL  
Automàtica i robòtica (DGU000000008) Engineering and Architecture UPC  
Automàtica i robòtica (DGU000001054) Engineering and Architecture UPC  
Avaluació de polítiques i administració electrònica (DGU000001094) Social and Legal Sciences UOC  
Avaluació i mesura de la conducta (DGU000000286) Social and Legal Sciences URV  
Avançat en ciències jurídiques (DGU000000308) Social and Legal Sciences UPF  
Banca i finances (DGU000000932) Social and Legal Sciences UPF  
Bases per a l'atenció i educació de les persones amb diabetis (DGU000001587) Health Sciences UB  
Bases per a l'atenció i educació de les persones amb diabetis (DGU000001587) Health Sciences UB  
Begudes fermentades (DGU000001469) Experimental Sciences URV  
Biblioteca escolar i promoció de la lectura (DGU000000594) Social and Legal Sciences UAB  
Biblioteca escolar i promoció de la lectura (DGU000001274) Social and Legal Sciences UAB  
Biblioteques i col·leccions patrimonials (DGU000000997) Social and Legal Sciences UB  
Biodiversitat (DGU000000655) Experimental Sciences UB  
Biodiversitat (DGU000001146) Experimental Sciences UB  
Biodiversitat: evolució i conservació (DGU000000092) Experimental Sciences UB  
Bioenginyeria (dgu000000510) (DGU000000510) Experimental Sciences URL  
Bioenginyeria (dgu000000975) (DGU000000975) Experimental Sciences URL  
Bioètica (DGU000001326) Health Sciences URL  
Biofísica (DGU000000111) Experimental Sciences UB  
Bioinformàtica / bioinformatics (DGU000001000) Experimental Sciences UAB  
Bioinformàtica i bioestadística (DGU000001518) Engineering and Architecture UOC  
Bioinformàtica per a les ciències de la salut (DGU000000139) Experimental Sciences UPF  
Biologia cel·lular (DGU000000486) Experimental Sciences UAB  
Biologia de sistemes (DGU000000344) Experimental Sciences UVic-UCC  
Biologia de sistemes (DGU000000860) Experimental Sciences UVic-UCC  
Biologia del desenvolupament i genètica (DGU000000404) Experimental Sciences UB  
Biologia humana (DGU000000140) Experimental Sciences UB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000000588) Experimental Sciences UAB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000001275) Experimental Sciences UAB  
Biologia i biotecnologia vegetal (DGU000001457) Experimental Sciences UAB  
Biologia molecular i biomedicina (DGU000000770) Experimental Sciences UdG  
Biomedicina (DGU000000094) Health Sciences UB  
Biomedicina (DGU000001280) Health Sciences UB  
Biomedicina (DGU000001280) Health Sciences UB  
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (DGU000000113) Experimental Sciences UAB  
Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (DGU000001276) Health Sciences UAB  
Biotecnologia alimentària (DGU000000126) Experimental Sciences UdG  
Biotecnologia alimentària (DGU000001325) Engineering and Architecture UdG  
Biotecnologia avançada (DGU000000114) Experimental Sciences UAB  
Biotecnologia avançada (DGU000001294) Experimental Sciences UAB  
Biotecnologia en ciències de la salut (DGU000000358) Health Sciences UdL  
Biotecnologia en ciències de la salut (DGU000000775) Health Sciences UdL  
Biotecnologia molecular (DGU000000095) Health Sciences UB  
Biotecnologia molecular (DGU000001232) Experimental Sciences UB  
Cadena de subministrament, transport i mobilitat (DGU000001482) Engineering and Architecture UPC  
Canvi ambiental: anàlisi i gestió (DGU000001347) Experimental Sciences UdG  
Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i anàlisi (DGU000001603) Experimental Sciences URV  
Catàlisi avançada i modelització molecular (DGU000001220) Experimental Sciences UdG  
Catàlisi homogènia (DGU000000875) Experimental Sciences UB  
Cervell i cognició / brain and cognition (DGU000001391) Experimental Sciences UPF  
Ciència cognitiva i llenguatge (DGU000000141) Arts and Humanities UB  
Ciència cognitiva i llenguatge (DGU000001243) Arts and Humanities UB  
Ciència de dades (DGU000001410) Social and Legal Sciences UPF  
Ciència i enginyeria computacional (DGU000000477) Engineering and Architecture UAB  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000000017) Experimental Sciences URV  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000000542) Engineering and Architecture UPC  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000001435) Experimental Sciences URL  
Ciència i enginyeria de materials (DGU000001477) Engineering and Architecture UPC  
Ciència i gestió integral de l'aigua (DGU000001550) Experimental Sciences UB  
Ciència i tecnologia aeroespacial (DGU000000314) Engineering and Architecture UPC  
Ciència i tecnologia aeroespacial/aerospace science and technology (DGU000001478) Engineering and Architecture UPC  
Ciència i tecnologia aeroespacials/aerospace science and technology (DGU000001525) Engineering and Architecture UPC  
Ciència i tecnologia de la sostenibilitat (DGU000001316) Engineering and Architecture UPC  
Ciència i tecnologia de l'aigua (DGU000000124) Experimental Sciences UdG  
Ciència i tecnologia de l'aigua (DGU000001331) Experimental Sciences UdG  
Ciència i tecnologia de materials (DGU000000464) Experimental Sciences UAB  
Ciència i tecnologia químiques (DGU000000119) Experimental Sciences UAB  
Ciència política (DGU000000910) Social and Legal Sciences UAB  
Ciència política / political science (DGU000001045) Social and Legal Sciences UAB  
Ciències actuarials i financeres (DGU000001109) Social and Legal Sciences UB  
Ciències aplicades a l'enginyeria (DGU000000846) Engineering and Architecture UdL  
Ciències de la infermeria (DGU000000752) Health Sciences UIC  
Ciències de la infermeria (DGU000000750) Health Sciences URV  
Ciències de la infermeria (DGU000000747) Health Sciences UdL  
Ciències de l'antiguitat i de l'edat mitjana (DGU000000444) Arts and Humanities UAB  
Ciències del mar: oceanografia i gestió del medi marí (DGU000000368) Experimental Sciences UB  
Ciències del sistema nerviós: neurotoxicología, neuropsicofarmacologia, fisioteràpia neuromusculoesquelètica, neurorehabilitació (DGU000001571) Health Sciences URV  
Ciències empresarials / science in management (DGU000000930) Social and Legal Sciences UPF  
Ciències jurídiques (DGU000001009) Social and Legal Sciences UdL  
Ciències jurídiques (DGU000001244) Social and Legal Sciences UdL  
Ciències polítiques i socials (DGU000000074) Social and Legal Sciences UPF  
Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a l'àfrica (DGU000000834) Social and Legal Sciences URV  
Cinematografia (DGU000001204) Arts and Humanities UB  
Cirurgia oncològica (DGU000000758) Health Sciences UAB  
Cirurgia podològica (DGU000000715) Health Sciences UB  
Cirurgia podològica (DGU000000715) Health Sciences UB  
Citogenètica i biologia de la reproducció (DGU000001295) Health Sciences UAB  
Ciutadania i drets humans: ètica i política (DGU000000567) Social and Legal Sciences UB  
Ciutadania i drets humans: ètica i política (DGU000001250) Arts and Humanities UB  
Ciutats intel·ligents (smart cities) (DGU000001221) Engineering and Architecture UdG  
Climate change (DGU000001223) Experimental Sciences URV  
Comissariat d'art digital (DGU000001357) Arts and Humanities URL  
Comissariat d'art en nous mitjans (DGU000000667) Arts and Humanities URL  
Competències mèdiques avançades (DGU000000977) Health Sciences UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000000977) Health Sciences UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000001551) Health Sciences UB  
Competències mèdiques avançades (DGU000001551) Health Sciences UB  
Comptabilitat i fiscalitat (DGU000001541) Social and Legal Sciences UB  
Comptabilitat superior i auditoria (DGU000001504) Social and Legal Sciences UAB  
Comptabilitat, auditoria i control de gestió (DGU000000777) Social and Legal Sciences UdL  
Còmput d'altes prestacions, teoria de la informació i seguretat / high performance computing, information theory and security (DGU000000985) Engineering and Architecture UAB  
Computació (DGU000000753) Engineering and Architecture UPC  
Computació (DGU000000256) Engineering and Architecture UPC  
Computació d'altes prestacions (DGU000000484) Engineering and Architecture UAB  
Computació distribuïda/european master in distributed computing (DGU000000864) Engineering and Architecture UPC  
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (DGU000001637) Social and Legal Sciences UOC  
Comunicació digital i noves tecnologies (DGU000001073) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Comunicació digital interactiva (DGU000000352) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Comunicació especialitzada (DGU000001468) Social and Legal Sciences UB  
Comunicació estratègica en la societat del risc (DGU000001099) Social and Legal Sciences URV  
Comunicació i estudis culturals (DGU000000880) Arts and Humanities UdG  
Comunicació i gastronomia (DGU000000104) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Comunicació i patrimoni cultural (DGU000000547) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Comunicació política i social (DGU000000792) Social and Legal Sciences URL  
Comunicació política i social (DGU000001574) Social and Legal Sciences URL  
Comunicació política, institucional i corporativa en entorns de crisi i de risc (DGU000000835) Social and Legal Sciences URV  
Comunicacions mòbils / wireless communications (DGU000001621) Engineering and Architecture UPF  
Comunitat sorda, educació i llengua de signes (DGU000000186) Social and Legal Sciences UB  
Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement (DGU000000851) Health Sciences URV  
Construcció i representació d'identitats culturals (DGU000000398) Arts and Humanities UB  
Construcció i representació d'identitats culturals (DGU000001281) Arts and Humanities UB  
Continguts de comunicació audiovisual i publicitat (DGU000001066) Social and Legal Sciences UAB  
Cooperació internacional en arquitectura sostenible d'emergència/international cooperation in sustainable emergency architecture (DGU000000854) Engineering and Architecture UIC  
Creació artística contemporània (DGU000001476) Arts and Humanities UB  
Creació artística: realismes i entorns (DGU000000692) Arts and Humanities UB  
Creació artística: realismes i entorns (DGU000001265) Arts and Humanities UB  
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital (DGU000001416) Social and Legal Sciences UdL  
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital (DGU000001593) Social and Legal Sciences UdL  
Creació d'empreses audiovisuals i la fusió de televisió i internet (DGU000001245) Social and Legal Sciences UdL  
Creació i gestió d'empreses en un entorn global / global in entrepreneurial management (DGU000001466) Social and Legal Sciences URL  
Creació i gestió d'empreses en un entorn global/global enterpreneurship and management (DGU000000847) Social and Legal Sciences URL  
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica (DGU000000565) Experimental Sciences UB  
Creació i gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica (DGU000001251) Social and Legal Sciences UB  
Creació literària (DGU000000630) Arts and Humanities UPF  
Creació literària (DGU000001278) Arts and Humanities UPF  
Creació literària (DGU000001423) Arts and Humanities UPF  
Creació multimèdia i jocs seriosos (DGU000001315) Engineering and Architecture URL  
Creació, disseny i enginyeria multimèdia (DGU000000658) Engineering and Architecture URL  
Criminologia i execució penal (DGU000000927) Social and Legal Sciences UPF  
Criminologia i execució penal (DGU000001424) Social and Legal Sciences UPF  
Criminologia i sociologia juridicopenal (DGU000000557) Social and Legal Sciences UB  
Criminologia, política criminal i de seguretat (DGU000000769) Social and Legal Sciences UB  
Criminologia, política criminal i sociologia jurídico penal (DGU000001256) Social and Legal Sciences UB  
Cronicitat i dependència (DGU000001006) Health Sciences UPF  
Cultures i llengües de l'antiguitat (DGU000000401) Arts and Humanities UB  
Cultures i llengües de l'antiguitat (DGU000001160) Arts and Humanities UB  
Cultures medievals (DGU000000391) Arts and Humanities UB  
Cultures medievals (DGU000001257) Arts and Humanities UB  
Cures infermeres, metodologia i aplicacions (DGU000000766) Health Sciences UB  
Cures infermeres, metodologia i aplicacions (DGU000000766) Health Sciences UB  
Cures pal·liatives (DGU000000767) Health Sciences UB  
Dasonomia europea (DGU000000202) Engineering and Architecture UdL  
Democràcies actuals: nacionalisme, federalisme i multiculturalitat (DGU000000925) Social and Legal Sciences UPF  
Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils (DGU000001519) Engineering and Architecture UOC  
Desenvolupament i cooperació internacional (DGU000000637) Social and Legal Sciences UdL  
Desenvolupament i innovació d'aliments (DGU000000378) Experimental Sciences UB  
Desenvolupament i innovació d'aliments (DGU000001262) Experimental Sciences UB  
Desenvolupament internacional / international development (DGU000001640) Social and Legal Sciences UPF  
Didàctica: formació i avaluació educativa (DGU000000579) Social and Legal Sciences UB  
Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (DGU000001095) Social and Legal Sciences UOC  
Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (DGU000001255) Social and Legal Sciences UOC  
Direcció comercial i màrqueting internacional (DGU000001016) Social and Legal Sciences URL  
Direcció comptable i auditoria de comptes (DGU000001656) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Direcció d'art en publicitat (DGU000000793) Social and Legal Sciences URL  
Direcció d'art en publicitat (DGU000001575) Social and Legal Sciences URL  
Direcció de les organitzacions en l'economia del coneixement (DGU000000971) Social and Legal Sciences UOC  
Direcció de màrqueting (DGU000000084) Social and Legal Sciences URL  
Direcció de màrqueting (DGU000001509) Social and Legal Sciences UPC  
Direcció de màrqueting (DGU000001664) Social and Legal Sciences UPC  
Direcció de màrqueting/marketing management (DGU000001353) Social and Legal Sciences URL  
Direcció de màrqueting/marketing management (DGU000001508) Social and Legal Sciences UPC  
Direcció de projectes (DGU000000796) Engineering and Architecture URL  
Direcció de projectes (DGU000001572) Social and Legal Sciences URL  
Direcció de projectes de conservació-restauració (DGU000001100) Arts and Humanities UB  
Direcció de projectes de conservació-restauració: col·leccions i conjunts patrimonials (DGU000000555) Arts and Humanities UB  
Direcció dels recursos humans i del talent (DGU000001659) Social and Legal Sciences UPC  
Direcció d'empreses (DGU000001038) Social and Legal Sciences URV  
Direcció d'empreses (DGU000001651) Social and Legal Sciences URV  
Direcció d'empreses (mba) (DGU000000668) Social and Legal Sciences URL  
Direcció d'empreses (mba) (DGU000001446) Social and Legal Sciences URL  
Direcció d'empreses de l'esport (DGU000000566) Social and Legal Sciences UB  
Direcció d'empreses de l'esport (DGU000001282) Social and Legal Sciences UB  
Direcció d'empreses i sistemes de producció (DGU000000213) Social and Legal Sciences UIC  
Direcció d'empreses industrials (DGU000000605) Social and Legal Sciences UAB  
Direcció d'empreses turístiques (DGU000001205) Social and Legal Sciences UB  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001055) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001260) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Direcció estratègica de la comunicació i de l'empresa (DGU000001447) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Direcció estratègica de l'empresa (DGU000000284) Social and Legal Sciences URV  
Direcció estratègica de seguretat i policia (DGU000001155) Social and Legal Sciences UB  
Direcció financera i comptable de l'empresa (DGU000000933) Social and Legal Sciences UPF  
Direcció financera i comptable de l'empresa (DGU000001425) Social and Legal Sciences UPF  
Direcció hotelera / hotel management (DGU000001524) Social and Legal Sciences URL  
Direcció hotelera i de restauració (DGU000000411) Social and Legal Sciences UB  
Direcció hotelera i de restauració (DGU000001189) Social and Legal Sciences UB  
Direcció i gestió de centres educatius (DGU000001022) Social and Legal Sciences UB  
Direcció i gestió de centres educatius (DGU000000532) Social and Legal Sciences UAB  
Direcció i gestió laboral (DGU000001392) Social and Legal Sciences UdL  
Direcció i organització de turisme d'esdeveniments (DGU000001214) Social and Legal Sciences UAB  
Direcció i organització industrial (DGU000001298) Engineering and Architecture UAB  
Direcció i planificació del turisme (DGU000000771) Social and Legal Sciences UdG  
Direcció i planificació del turisme (DGU000001411) Social and Legal Sciences UPF  
Direcció i planificació del turisme (DGU000001530) Social and Legal Sciences UPF  
Direcció i planificació del turisme/european master in tourism management (DGU000000146) Social and Legal Sciences UdG  
Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (mba) (DGU000000660) Social and Legal Sciences URL  
Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica (mba) (DGU000001573) Social and Legal Sciences URL  
Direcció, gestió i intervenció en serveis socials (DGU000000505) Social and Legal Sciences URL  
Director esportiu (DGU000000716) Social and Legal Sciences UdL  
Disseny de sistemes de telecomunicació (DGU000000694) Engineering and Architecture UAB  
Disseny i comunicació (DGU000000628) Social and Legal Sciences UPF  
Disseny i comunicació (DGU000001234) Social and Legal Sciences UPF  
Disseny molecular en química mèdica/medicinal chemistry and molecular design (DGU000000345) Health Sciences UdG  
Disseny urbà: art, ciutat i societat (DGU000000387) Social and Legal Sciences UB  
Disseny urbà: art, ciutat, societat (DGU000001263) Arts and Humanities UB  
Doble màster universitari en enginyeria aeronàutica i enginyeria d'organització (DM22040414) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i automàtica i robòtica (DM24040114) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'automoció (DM24040214) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DM22040314) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització (DM22040114) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització (DM24040514) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria nuclear (DM24040414) Engineering and Architecture UPC  
Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria química (DM24040314) Engineering and Architecture UPC  
Doble titulació màster en advocacia i màster en ciències jurídiques (DM31) Social and Legal Sciences UdL  
Doble titulació màster en advocacia i màster en sistema de justícia penal (DM30) Social and Legal Sciences UdL  
Documentació digital (DGU000001032) Social and Legal Sciences UPF  
Donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules (DGU000000839) Health Sciences UB  
Dret (DGU000000994) Social and Legal Sciences UB  
Dret ambiental (DGU000000079) Social and Legal Sciences URV  
Dret ambiental (DGU000001474) Social and Legal Sciences URV  
Dret de danys (DGU000001116) Social and Legal Sciences UdG  
Dret de l'empresa i de la contractació (DGU000001104) Social and Legal Sciences URV  
Dret de l'empresa i dels negocis (DGU000000560) Social and Legal Sciences UB  
Dret de l'empresa i dels negocis (DGU000001147) Social and Legal Sciences UB  
Dret de l'empresa i la contractació (DGU000000080) Social and Legal Sciences URV  
Dret de l'empresa: assessoria i gestió tributària i dret dels negocis (DGU000000214) Social and Legal Sciences URL  
Dret dels negocis i del sector privat (DGU000000347) Social and Legal Sciences UdG  
Dret empresarial (DGU000000491) Social and Legal Sciences UAB  
Dret empresarial (DGU000001299) Social and Legal Sciences UAB  
Dret esportiu (DGU000000363) Social and Legal Sciences UdL  
Dret esportiu internacional (DGU000001638) Social and Legal Sciences UdL  
Dret europeu i global / european and global law (DGU000001615) Social and Legal Sciences UPF  
Dret i negoci marítims (DGU000001628) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Dret i polítiques de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell /droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism (DGU000000596) Social and Legal Sciences UAB  
Dret p?blic i processos d'integraci? multinivell (DGU000001178) Social and Legal Sciences UAB  
Dret públic i processos d'integració multinivell (DGU000001594) Social and Legal Sciences UAB  
Dret públic: globalització i cultures jurídiques (DGU000000717) Social and Legal Sciences UdG  
Drets humans, democràcia i globalització (DGU000001093) Social and Legal Sciences UOC  
Drets sociolaborals (DGU000000859) Social and Legal Sciences UAB  
Drets sociolaborals (DGU000001106) Social and Legal Sciences UAB  
Ecologia fonamental i aplicada (DGU000000397) Experimental Sciences UB  
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat (DGU000000589) Experimental Sciences UAB  
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat (DGU000001300) Experimental Sciences UAB  
Ecologia, gestió i restauració del medi natural (DGU000001165) Experimental Sciences UB  
Economia (DGU000000432) Social and Legal Sciences UB  
Economia (DGU000001062) Social and Legal Sciences URV  
Economia (DGU000001283) Social and Legal Sciences UB  
Economia de la salut i del medicament (DGU000001139) Social and Legal Sciences UPF  
Economia de la salut i del medicament/ master in health economics and pharmacoeconomics (DGU000001567) Social and Legal Sciences UPF  
Economia d'empresa i integració econòmica europea (DGU000000640) Social and Legal Sciences UdG  
Economia i administració d'empreses / economics and business administration (DGU000000913) Social and Legal Sciences UAB  
Economia i dret empresarial (DGU000000348) Social and Legal Sciences UdG  
Economia i finances (DGU000000872) Social and Legal Sciences UPF  
Economia i gestió de l'activitat pesquera (DGU000000371) Social and Legal Sciences UB  
Economia, finances i empresa (DGU000000535) Social and Legal Sciences UPF  
Economia, regulació i competència als serveis públics (DGU000001190) Social and Legal Sciences UB  
Edificació (DGU000000321) Engineering and Architecture UPC  
Educació en la diversitat (DGU000000353) Social and Legal Sciences UdG  
Educació en territoris rurals (DGU000001590) Social and Legal Sciences UB  
Educació en territoris rurals (DGU000001660) Social and Legal Sciences UB  
Educació en valors i ciutadania (DGU000001264) Social and Legal Sciences UB  
Educació especial (DGU000000507) Social and Legal Sciences URL  
Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys (DGU000001224) Social and Legal Sciences URL  
Educació física i psicomotricitat de 0 a 12 anys (DGU000001418) Social and Legal Sciences URL  
Educació i desenvolupament rural (DGU000000871) Social and Legal Sciences UB  
Educació i tic (elearning) (DGU000001581) Social and Legal Sciences UOC  
Educació i tic (e-learning) (DGU000000088) Social and Legal Sciences UOC  
Educació inclusiva (DGU000000718) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Educació intercultural (DGU000000451) Social and Legal Sciences UAB  
Educació interdisciplinar de les arts (DGU000000707) Social and Legal Sciences UB  
Educació interdisciplinària de les arts (DGU000001552) Arts and Humanities UB  
Educació per a la ciutadania i en valors (DGU000000578) Social and Legal Sciences UB  
Educació per a la salut (DGU000000776) Health Sciences UdL  
Educació superior (DGU000000840) Social and Legal Sciences UB  
Egiptologia (DGU000001554) Arts and Humanities UAB  
Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol (DGU000000615) Arts and Humanities UAB  
Electroquímica. ciència i tecnologia (DGU000001175) Experimental Sciences UB  
Electroquímica. ciència i tecnologia (DGU000001175) Experimental Sciences UAB  
Emprenedoria i desenvolupament empresarial (DGU000001430) Social and Legal Sciences UdG  
Emprenedoria i innovació (DGU000000788) Social and Legal Sciences UPF  
Emprenedoria i innovació (DGU000001395) Social and Legal Sciences URV  
Energies renovables i sostenibilitat energètica (DGU000001206) Experimental Sciences UB  
Energies renovables i sostenibilitat energètica (DGU000001600) Experimental Sciences UB  
Enginyeria aeronàutica (DGU000001382) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria agronòmica (DGU000000884) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria ambiental (DGU000000367) Engineering and Architecture UB  
Enginyeria ambiental (DGU000000001) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria ambiental (DGU000001154) Engineering and Architecture UB  
Enginyeria ambiental (DGU000001479) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria ambiental (menta) (DGU000000021) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria ambiental i producció sostenible (DGU000000936) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica (DGU000001652) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria biològica i ambiental (DGU000001380) Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria biomèdica (DGU000000148) Health Sciences UB  
Enginyeria biomèdica (DGU000001480) Engineering and Architecture UB  
Enginyeria biomèdica computacional / computacional biomedical engineering (DGU000001616) Engineering and Architecture UPF  
Enginyeria biotecnològica (DGU000000326) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria civil (DGU000000337) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria computacional i matemàtica (DGU000001185) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria d'automoció (DGU000001040) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de camins, canals i ports (DGU000001056) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de forest (DGU000000919) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificial (DGU000001653) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria de l'energia (DGU000001317) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de l'energia (DGU000001317) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de l'esport (DGU000001630) Engineering and Architecture UVic-UCC  
Enginyeria de mines (DGU000001181) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de programari lliure (DGU000000016) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria de programari lliure (DGU000000868) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DGU000001118) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (DGU000001117) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (DGU000001120) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (DGU000001119) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000000995) Engineering and Architecture UOC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001135) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001215) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria de telecomunicació (DGU000001254) Engineering and Architecture UOC  
Enginyeria de telecomunicació / telecommunication engineering (DGU000001179) Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria de xarxes i telecomunicacions (DGU000000497) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria d'edificació (DGU000001487) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000000625) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria del cuir (DGU000001422) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria del disseny de productes (DGU000001394) Engineering and Architecture UdG  
Enginyeria del terreny (DGU000001537) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica (DGU000000009) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria dels recursos naturals (DGU000000328) Experimental Sciences UPC  
Enginyeria dels recursos naturals (DGU000001559) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria d'organització (DGU000000916) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria d'organització (DGU000001057) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria electrònica (DGU000000019) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria electrònica (DGU000000149) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria electrònica (DGU000001318) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria electrònica i automàtica (DGU000000500) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria electrònica: professional i recerca (DGU000000109) Engineering and Architecture UB  
Enginyeria en energia (DGU000000322) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria en informàtica (DGU000001058) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria espacial i aeronàutica / master in aerospace and aeronautical engineering (DGU000001632) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria estructural i de la construcció (DGU000000010) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria estructural i de la construcció (DGU000001538) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria física (DGU000000108) Engineering and Architecture UB  
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / european master in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics (DGU000000783) Experimental Sciences UPC  
Enginyeria geològica i de mines (DGU000001059) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria geològica i de mines (DGU000001216) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria i control de processos mediambientals/environmental process control engineering (DGU000000603) Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria i gestió costanera i marítima (DGU000000315) Experimental Sciences UPC  
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions (DGU000000015) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria i tecnologia dels sistemes electrònics (DGU000001489) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria industrial (DGU000000879) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria industrial (DGU000001051) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria industrial (DGU000001217) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria industrial (DGU000001222) Engineering and Architecture UdG  
Enginyeria industrial (DGU000001360) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria industrial (DGU000001201) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria industrial (DGU000001386) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria industrial (DGU000001429) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria industrial (DGU000001496) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria informàtica (DGU000000920) Engineering and Architecture UdL  
Enginyeria informàtica (DGU000000972) Engineering and Architecture UOC  
Enginyeria informàtica (DGU000001047) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria informàtica (DGU000001361) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria informàtica (DGU000001405) Engineering and Architecture UdG  
Enginyeria informàtica / computer engineering (DGU000001381) Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria informàtica i la seva gestió (DGU000000499) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (DGU000001236) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria marina (DGU000001387) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria marina (DGU000001655) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria matemàtica (DGU000000122) Experimental Sciences UPC  
Enginyeria mecànica (DGU000000195) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria micro i nanoelectrònica (DGU000000003) Engineering and Architecture UAB  
Enginyeria nàutica i transport marítim (DGU000001383) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria nuclear/nuclear engineering (DGU000001167) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria química (DGU000000939) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria química (DGU000001043) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria química (DGU000001048) Engineering and Architecture URL  
Enginyeria química (DGU000001207) Engineering and Architecture UB  
Enginyeria química (DGU000001284) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria química i de processos (DGU000000205) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria telemàtica (DGU000000219) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria termodinàmica de fluids (DGU000001490) Engineering and Architecture URV  
Enginyeria tèxtil i paperera (DGU000001649) Engineering and Architecture UPC  
Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica (DGU000000150) Engineering and Architecture UPC  
Enologia (DGU000000022) Engineering and Architecture URV  
Ensenyament de llengües estrangeres (espanyol llengua estrangera/anglès llengua estrangera) (DGU000000298) Arts and Humanities URV  
Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera (DGU000001570) Arts and Humanities URV  
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües (DGU000001352) Arts and Humanities UdG  
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües/llengües i moviments de població (DGU000000047) Arts and Humanities UdG  
Ensenyament d'espanyol/català per a immigrants (DGU000000845) Arts and Humanities UdL  
Ensenyament i adquisició de l'anglès com a llengua estrangera/segona llengua (DGU000001586) Arts and Humanities URV  
Ensenyament i aprenentatge de l'anglès a l'educació infantil i l'educació primària (DGU000001398) Social and Legal Sciences URL  
Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals (DGU000000581) Social and Legal Sciences UB  
Entorns d'ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitals (DGU000001285) Social and Legal Sciences UB  
Entrenament esportiu, activitat física i salut (DGU000001578) Health Sciences URL  
Envelliment actiu i satisfactori: bases per a la prevenció i l'atenció integrada (DGU000000550) Health Sciences UVic-UCC  
Envelliment i salut (DGU000000797) Health Sciences URV  
Erasmus mundus en aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals/erasmus mundus in learning and teaching of spanish in multilingual and international contexts (DGU000000878) Social and Legal Sciences UB  
Erasmus mundus en arqueologia del quaternari i evolució humana (DGU000001158) Arts and Humanities URV  
Erasmus mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (amase)/erasmus mundus master in advanced materials science and engineering (amase) (DGU000001501) Engineering and Architecture UPC  
Erasmus mundus en educació internacional en vacunes / erasmus mundus in leading international vaccinology education (DGU000001646) Health Sciences UAB  
Erasmus mundus en enginyeria i gestió costanera i marítima (comem)/erasmus mundus in coastal and marine engineering and management (comem) (DGU000001367) Engineering and Architecture UPC  
Erasmus mundus en estudis ambientals/erasmus mundus in environmental studies (DGU000000488) Experimental Sciences UAB  
Erasmus mundus en estudis ambientals: ciutats i sostenibilitat / erasmus mundus in environmental studies - cities and sustainability (DGU000001072) Experimental Sciences UAB  
Erasmus mundus en gestió del risc d'inundació / erasmus mundus master of science in flood risk management (DGU000000924) Engineering and Architecture UPC  
Erasmus mundus en innovació en enoturisme (DGU000001623) Experimental Sciences URV  
Erasmus mundus en innovació i regulació en química (DGU000001350) Experimental Sciences UB  
Erasmus mundus en mecànica computacional/erasmus mundus in computational mechanics (DGU000001366) Engineering and Architecture UPC  
Erasmus mundus en mediació intermediterrània: cap a la inversió i la integració / erasmus mundus in crossing the mediterranean: towards investment and integration (DGU000001595) Social and Legal Sciences UAB  
Erasmus mundus en medical imaging and applications (DGU000001620) Engineering and Architecture UdG  
Erasmus mundus en modelització matemàtica a l'enginyeria: teoria, computació i aplicacions / erasmus mundus in mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications (DGU000001494) Experimental Sciences UAB  
Erasmus mundus en models i mètodes d'economia quantitativa / erasmus mundus in models and methods of quantitative economics (DGU000001362) Social and Legal Sciences UAB  
Erasmus mundus en polítiques educatives per al desenvolupament global / erasmus mundus in education policies for global development (globed) (DGU000001507) Social and Legal Sciences UAB  
Erasmus mundus en polítiques públiques (mundus mapp)/master in públic policy (mundus mapp) (DGU000001074) Social and Legal Sciences UPF  
Erasmus mundus en producció d'aliments d'origen animal/food products of animal origin (DGU000000992) Experimental Sciences UAB  
Erasmus mundus en qualitat als laboratoris analítics (emqal) (DGU000001208) Experimental Sciences UB  
Erasmus mundus en qualitat als laboratoris analítics/european joint master in quality in analytical laboratoires (DGU000000681) Experimental Sciences UB  
Erasmus mundus en salut, biotecnologia i computació (DGU000000993) Health Sciences UB  
Erasmus mundus en salut, biotecnologia i computació (DGU000000993) Health Sciences UB  
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles (select)/erasmus mundus master in environomical pathways for sustainable energy sistems (select) (DGU000001502) Engineering and Architecture UPC  
Erasmus mundus en sistemes energètics sostenibles/erasmus mundus in environomical pathways for sustainable energy systems (DGU000000883) Engineering and Architecture UPC  
Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals (DGU000001472) Arts and Humanities UB  
Esport sostenible i benestar (DGU000000361) Health Sciences UdL  
Esport, lleure i canvi social: estratègies per a la gestió i l'anàlisi de l'activitat física contemporània (DGU000000503) Social and Legal Sciences URL  
Esport, turisme i desenvolupament transfronterer (DGU000001176) Social and Legal Sciences UB  
Estadística i investigació operativa (DGU000000123) Experimental Sciences UPC  
Estadística i investigació operativa (DGU000001319) Experimental Sciences UPC  
Estratègia i creativitat publicitàries (DGU000000494) Social and Legal Sciences URL  
Estratègia i creativitat publicitàries (DGU000001330) Social and Legal Sciences URL  
Estratègies i continguts d'entreteniment (DGU000001401) Social and Legal Sciences UOC  
Estudis ambientals (DGU000000117) Experimental Sciences UAB  
Estudis anglesos avançats/ advanced english studies (DGU000000986) Arts and Humanities UAB  
Estudis anglesos avançats: literatura i cultura (DGU000000436) Arts and Humanities UAB  
Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (DGU000001121) Arts and Humanities UAB  
Estudis avançats en administració i dret públic (DGU000000942) Social and Legal Sciences URV  
Estudis avançats en exclusió social (DGU000001527) Social and Legal Sciences UB  
Estudis avançats en història de l'art (DGU000000395) Social and Legal Sciences UB  
Estudis avançats en història de l'art (DGU000001266) Arts and Humanities UB  
Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana (DGU000001481) Arts and Humanities UB  
Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana (DGU000001601) Arts and Humanities UB  
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (DGU000000613) Arts and Humanities UAB  
Estudis catalans (DGU000001228) Arts and Humanities UOC  
Estudis catalans / catalan studies (DGU000001409) Arts and Humanities UPF  
Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions (DGU000000039) Arts and Humanities UAB  
Estudis comparatius de literatura, art i pensament (DGU000000312) Arts and Humanities UPF  
Estudis culturals en llengua anglesa. texts i contexts (DGU000000700) Arts and Humanities URV  
Estudis culturals mediterranis (DGU000000053) Social and Legal Sciences URV  
Estudis de dones, gènere i ciutadania (DGU000000403) Social and Legal Sciences UB  
Estudis de dones, gènere i ciutadania (DGU000001159) Arts and Humanities UB  
Estudis de gènere i gestió de polítiques d'igualtat (DGU000001517) Social and Legal Sciences UdL  
Estudis de la xina i el japó: món contemporani (DGU000001253) Arts and Humanities UOC  
Estudis de l'àsia oriental (DGU000001096) Arts and Humanities UOC  
Estudis de traducció (DGU000000861) Arts and Humanities UPF  
Estudis de traducció: estratègies i procediments (DGU000000042) Arts and Humanities UPF  
Estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge (DGU000001182) Arts and Humanities UPF  
Estudis històrics (DGU000000400) Social and Legal Sciences UB  
Estudis humanístics i socials (DGU000000754) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Estudis interdisciplinaris en disseny i comunicació (DGU000001566) Social and Legal Sciences UPF  
Estudis interdisciplinaris en sostenibilitat ambiental, econòmica i social (DGU000001301) Experimental Sciences UAB  
Estudis jurídics avançats (DGU000001473) Social and Legal Sciences UB  
Estudis llatinoamericans (DGU000000399) Social and Legal Sciences UB  
Estudis llatinoamericans (DGU000001483) Arts and Humanities UB  
Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes (DGU000000292) Arts and Humanities URV  
Estudis teatrals (DGU000000612) Arts and Humanities UAB  
Estudis teatrals (DGU000001302) Arts and Humanities UAB  
Estudis territorials i de la població (DGU000000037) Social and Legal Sciences UAB  
Estudis territorials i de la població (DGU000001127) Social and Legal Sciences UAB  
Estudis xinesos (DGU000000866) Arts and Humanities UPF  
Executiu en direcció d'empreses/ executive master of business administration (emba) (DGU000001225) Social and Legal Sciences URL  
Expert en espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals (DGU000000027) Arts and Humanities UB  
Farmàcia assistencial i atenció farmacèutica (DGU000000388) Health Sciences UB  
Farmacologia (DGU000000721) Health Sciences UAB  
Farmacovigilància i farmacoepidemiologia /pharmacovigilance and pharmacoepidemiology (DGU000001001) Health Sciences UAB  
Ficció en cinema i televisió. producció i realització (DGU000000082) Social and Legal Sciences URL  
Ficció en cinema i televisió. producció, guió i realització (DGU000001329) Social and Legal Sciences URL  
Filosofia analítica (DGU000000705) Arts and Humanities UB  
Filosofia analítica (DGU000001286) Arts and Humanities UB  
Filosofia contemporània: tendències i debats (DGU000000459) Arts and Humanities UAB  
Filosofia i estudis clàssics (DGU000000031) Arts and Humanities UB  
Filosofia política (DGU000000789) Social and Legal Sciences UPF  
Finances corporatives i banca. m. sc. in corporate finance and banking (DGU000001493) Social and Legal Sciences UPF  
Finances corporatives i banca. m.sc. in corporate finance and banking (DGU000001183) Social and Legal Sciences UPF  
Finances/finance (DGU000000722) Social and Legal Sciences URL  
Fiscalitat (DGU000000973) Social and Legal Sciences UOC  
Física avançada (DGU000001209) Experimental Sciences UB  
Física avançada i professional (DGU000000461) Experimental Sciences UAB  
Física computacional i aplicada (DGU000000120) Experimental Sciences UPC  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia (DGU000000695) Experimental Sciences UAB  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology (DGU000001303) Experimental Sciences UAB  
Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia / high energy, physics, astrophysics and cosmology (DGU000001458) Experimental Sciences UAB  
Física de sistemes biològics i radiofísica (DGU000000908) Experimental Sciences UAB  
Física nuclear (DGU000000877) Experimental Sciences UB  
Fisiologia integrativa (DGU000000706) Experimental Sciences UB  
Fisiologia integrativa (DGU000001549) Experimental Sciences UB  
Fisioteràpia de l'esport i readaptació de l'activitat física (DGU000001528) Health Sciences UAB  
Fisioteràpia del tòrax (DGU000001192) Health Sciences UAB  
Fisioteràpia i evidència científica (DGU000000723) Health Sciences UIC  
Fisioteràpia pediàtrica (DGU000001643) Health Sciences UIC  
Fonaments de la ciència de dades (DGU000001610) Experimental Sciences UB  
Formació de les persones adultes (DGU000000452) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de persones adultes (DGU000001332) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professionals de la formació (DGU000000652) Social and Legal Sciences URV  
Formació de professionals de la formació (DGU000000291) Social and Legal Sciences URV  
Formació de professorat de català per a persones adultes (DGU000000365) Arts and Humanities UB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001371) Social and Legal Sciences UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001440) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000855) Social and Legal Sciences UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000857) Social and Legal Sciences UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000001085) Social and Legal Sciences UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000001086) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000825) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000826) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000856) Social and Legal Sciences UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000850) Social and Legal Sciences UPF  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000898) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000917) Social and Legal Sciences UOC  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000000827) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001092) Social and Legal Sciences UdG  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en anglès (DGU000000724) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en biologia-geologia (DGU000000812) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en filosofia (DGU000000813) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en física-química (DGU000000814) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000816) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en llengües estrangeres (DGU000000817) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en matemàtiques (DGU000000818) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat en música (DGU000000819) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especilitat engeografia-història (DGU000000815) Social and Legal Sciences UAB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000000152) Arts and Humanities UB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000001287) Social and Legal Sciences UB  
Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (DGU000001602) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001372) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000726) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000822) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000892) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (DGU000000823) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000824) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000893) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000894) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000895) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en planificació professional (DGU000000897) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis (DGU000000896) Social and Legal Sciences UdL  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001368) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000725) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000800) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en cultura clàssica (DGU000001129) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en dibuix (DGU000000801) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000802) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en filosofia (DGU000001082) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en filosofia (DGU000000887) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000803) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en francès (DGU000000888) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000804) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llatí-grec (DGU000001128) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000806) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengües estrangeres (DGU000001080) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000807) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en música (DGU000001083) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en música (DGU000000889) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000890) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut (DGU000000808) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis (DGU000000809) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat d'educació secundària d'equador (DGU000001589) Social and Legal Sciences UB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat , formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000740) Social and Legal Sciences UdG  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001363) Social and Legal Sciences UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001369) Social and Legal Sciences UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001441) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001442) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (DGU000001444) Social and Legal Sciences UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en administració (DGU000000828) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000729) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès (DGU000000728) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000900) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia (DGU000000852) Social and Legal Sciences UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en economia (DGU000000830) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química (DGU000000901) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (DGU000001084) Social and Legal Sciences UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional) (DGU000000899) Social and Legal Sciences UdG  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història (DGU000000902) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000831) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000853) Social and Legal Sciences UIC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques (DGU000000727) Social and Legal Sciences UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000886) Social and Legal Sciences UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000903) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en salut (DGU000000885) Social and Legal Sciences UAB  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000001089) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000001087) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia/tecnologies industrials (DGU000000906) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001090) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000001088) Social and Legal Sciences URV  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.especialitat en educació física (DGU000000904) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.especialitat en orientació educativa (DGU000000905) Social and Legal Sciences URL  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (DGU000001370) Social and Legal Sciences UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes (DGU000001443) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en educació física (DGU000000730) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana (DGU000000811) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en orientació educativa (DGU000000907) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologia (DGU000000820) Social and Legal Sciences UPC  
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials (DGU000000821) Social and Legal Sciences UPC  
Formació del professorat d'equador (DGU000001608) Social and Legal Sciences UdG  
Formació en recerca en ciències humanes (DGU000001348) Arts and Humanities UdG  
Fotònica (DGU000000325) Experimental Sciences UPC  
Fotònica/photonics (DGU000001320) Experimental Sciences UPC  
Generació i aplicacions de la radiació de sincrotró / generation and applications of synchrotron radiation (DGU000001064) Experimental Sciences UAB  
Genètica avançada (DGU000000115) Experimental Sciences UAB  
Genètica avançada / advanced genetics (DGU000001333) Experimental Sciences UAB  
Genètica i genòmica (DGU000001107) Experimental Sciences UB  
Genètica, física i química forense (DGU000001626) Experimental Sciences URV  
Geofísica (DGU000000392) Experimental Sciences UB  
Geologia (DGU000000390) Experimental Sciences UB  
Geologia i geofísica de reservoris (DGU000001163) Experimental Sciences UB  
Geomàtica i navegació / geomatics and navigation (DGU000001218) Engineering and Architecture UPC  
Geomàtica i navegació / geomatics and navigation (DGU000001498) Engineering and Architecture UPC  
Geomàtica i navegació/geomatics and navigation (DGU000001171) Engineering and Architecture UPC  
Geomàtica i navegació/geomatics and navigation (DGU000001535) Engineering and Architecture UPC  
Gesti? tur?stica sostenible de recursos i destins (DGU000001680) Social and Legal Sciences UdL  
Gestió administrativa (DGU000000755) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Gestió administrativa (DGU000001393) Social and Legal Sciences UdL  
Gestió administrativa (DGU000001531) Social and Legal Sciences UdL  
Gestió aeronàutica (DGU000000476) Engineering and Architecture UAB  
Gestió aeronàutica (DGU000001304) Engineering and Architecture UAB  
Gestió aeronàutica (DGU000001459) Engineering and Architecture UAB  
Gestió cultural (DGU000000300) Social and Legal Sciences UIC  
Gestió cultural (DGU000000032) Social and Legal Sciences UB  
Gestió cultural (DGU000000843) Arts and Humanities UOC  
Gestió cultural (DGU000001267) Social and Legal Sciences UB  
Gestió cultural (DGU000001548) Arts and Humanities UOC  
Gestió de continguts digitals (DGU000000144) Social and Legal Sciences UB  
Gestió de continguts digitals (DGU000001153) Social and Legal Sciences UB  
Gestió de la immigració (DGU000000731) Social and Legal Sciences UPF  
Gestió de la informació i el coneixement en l'àmbit de la salut (DGU000000912) Health Sciences UAB  
Gestió de la seguretat alimentària (DGU000000881) Experimental Sciences UVic-UCC  
Gestió de l'edificació (DGU000001515) Engineering and Architecture UPC  
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000501) Engineering and Architecture URL  
Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000001052) Engineering and Architecture URL  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000000598) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000001305) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió de riscos tecnològics i laborals (DGU000001461) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió de sòls i aigües (DGU000000154) Engineering and Architecture UdL  
Gestió de sòls i aigües (DGU000001131) Experimental Sciences UdL  
Gestió del patrimoni cultural (DGU000000033) Arts and Humanities UB  
Gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local (DGU000000046) Arts and Humanities UdG  
Gestió del patrimoni cultural i museologia (DGU000001268) Arts and Humanities UB  
Gestió del turisme/european master in tourism management (DGU000000350) Social and Legal Sciences UdG  
Gestió del turisme/european master in tourism management (DGU000001166) Social and Legal Sciences UdG  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions (DGU000000068) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió dels recursos humans en les organitzacions (DGU000001306) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió d'empreses (DGU000001039) Social and Legal Sciences URV  
Gestió d'empreses (DGU000001246) Social and Legal Sciences URV  
Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / master in technology and engineering management (DGU000001633) Engineering and Architecture UPC  
Gestió d'empreses globals / global strategic management (DGU000001636) Social and Legal Sciences URL  
Gestió d'empreses hoteleres (DGU000001384) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió d'empreses industrials (DGU000000732) Social and Legal Sciences URL  
Gestió d'empreses tecnològiques i economia (DGU000001624) Social and Legal Sciences URV  
Gestió documental, transparència i accés a la informació (DGU000001505) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió d'organitzacions i projectes esportius (sports management) (DGU000001579) Social and Legal Sciences URL  
Gestió empresarial (DGU000001050) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Gestió esportiva (DGU000000733) Social and Legal Sciences UdL  
Gestió esportiva / sport management (DGU000001611) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (DGU000001229) Social and Legal Sciences UOC  
Gestió estratègica de les tecnologies de la informació i comunicacions /msc in information and communication technologies (ict) strategic management (DGU000001137) Engineering and Architecture UPF  
Gestió estratègica d'empreses turístiques (DGU000000409) Social and Legal Sciences UB  
Gestió financera i auditoria de l'empresa (DGU000001427) Social and Legal Sciences UPF  
Gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social (DGU000001618) Social and Legal Sciences UdL  
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries (DGU000001076) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries (DGU000001202) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Gestió i desenvolupament de persones i equips en les organitzacions (DGU000001168) Social and Legal Sciences UB  
Gestió i didàctica del patrimoni cultural (DGU000000665) Arts and Humanities URL  
Gestió i direcció de biblioteques i serveis d'informació (DGU000001588) Social and Legal Sciences UB  
Gestió i innovació en la indústria alimentària (DGU000000636) Health Sciences UdL  
Gestió i programació d'activitats físicoesportives orientades al benestar (DGU000001010) Social and Legal Sciences URL  
Gestió i restauració del medi natural (DGU000000552) Experimental Sciences UB  
Gestió i valoració urbana (DGU000000004) Engineering and Architecture UPC  
Gestió integral de la construcció (DGU000000502) Engineering and Architecture URL  
Gestió integral de la construcció (DGU000001343) Engineering and Architecture URL  
Gestió internacional (DGU000000083) Social and Legal Sciences URL  
Gestió internacional (DGU000001340) Social and Legal Sciences URL  
Gestió internacional del turisme (DGU000001557) Social and Legal Sciences UdL  
Gestió pública (DGU000000475) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió pública (DGU000001126) Social and Legal Sciences UAB  
Gestió pública avançada (DGU000000558) Social and Legal Sciences UB  
Gestió pública avançada (DGU000001144) Social and Legal Sciences UB  
Gestió sanitària (DGU000000954) Health Sciences UIC  
Gestió, organització i economia de l'empresa/management, organization and business economics (DGU000000751) Social and Legal Sciences UAB  
Gestoria administrativa (DGU000001177) Social and Legal Sciences UB  
Govern i gestió pública a l'amèrica llatina (DGU000001657) Social and Legal Sciences UPF  
Governan?a tur?stica mundial (DGU000001681) Social and Legal Sciences UdL  
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/hydroinformatics and water management (DGU000000197) Engineering and Architecture UPC  
Història comparada, segles xvi-xx (DGU000000190) Arts and Humanities UAB  
Història contemporània (DGU000000191) Arts and Humanities UAB  
Història contemporània i món actual (DGU000001269) Arts and Humanities UB  
Història de catalunya (DGU000001136) Arts and Humanities UAB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000991) Arts and Humanities UAB  
Història de la ciència: ciència, història i societat (DGU000000155) Experimental Sciences UAB  
Història del món (DGU000000304) Social and Legal Sciences UPF  
Història del món (DGU000001428) Arts and Humanities UPF  
Història econòmica (DGU000000564) Social and Legal Sciences UB  
Història econòmica (DGU000001288) Social and Legal Sciences UB  
Història i cultura de l'alimentació (DGU000000184) Arts and Humanities UB  
Història i cultura de l'alimentació (DGU000001148) Arts and Humanities UB  
Història i identitats en el mediterrani occidental (segles xv-xix) (DGU000001373) Arts and Humanities UB  
Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies (DGU000001015) Arts and Humanities UOC  
Identitat europea medieval (DGU000001184) Arts and Humanities UdL  
Immunologia (DGU000000156) Experimental Sciences UB  
Immunologia avançada (DGU000001161) Health Sciences UB  
Incendis forestals. ciència i gestió integral (DGU000001033) Engineering and Architecture UdL  
Indústria farmacèutica i biotecnologia (DGU000000534) Health Sciences UPF  
Indústria farmacèutica i biotecnològica (DGU000001563) Health Sciences UPF  
Infermeria de pràctica clínica avançada (DGU000001622) Health Sciences UB  
Infermeria de pràctica clínica avançada (DGU000001622) Health Sciences UB  
Informació digital (DGU000001426) Social and Legal Sciences UPF  
Informàtica avançada (DGU000000002) Engineering and Architecture UAB  
Informàtica industrial i automàtica (DGU000000143) Engineering and Architecture UdG  
Informàtica industrial, automàtica, computació i sistemes (miiacs) (DGU000000734) Engineering and Architecture UdG  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Health Sciences UB  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Health Sciences UAB  
Iniciació a la investigació en salut mental (DGU000001210) Health Sciences UB  
Iniciació a la recerca en humanitats: història, art, filosofia, llengua i literatura (DGU000000364) Arts and Humanities UdG  
Innovació de les indústries tèxtils (DGU000001226) Social and Legal Sciences URL  
Innovació de les indústries tèxtils (DGU000001419) Social and Legal Sciences URL  
Innovació educativa i tic (DGU000001042) Social and Legal Sciences URL  
Innovació educativa i tic (DGU000001342) Social and Legal Sciences URL  
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia (DGU000000078) Social and Legal Sciences UdG  
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia (DGU000001495) Engineering and Architecture UdG  
Innovació en didàctiques específiques (DGU000001014) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Innovació en didàctiques específiques (DGU000001252) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Innovació en disseny per al sector turístic (DGU000000996) Arts and Humanities UB  
Innovació en disseny per al sector turístic (DGU000001355) Arts and Humanities UB  
Innovació en la gestió turística (DGU000000976) Social and Legal Sciences UB  
Innovació i emprenedoria en nutrició, malalties cròniques i envelliment saludable (DGU000001614) Health Sciences UB  
Innovació i emprenedoria en nutrició, malalties cròniques i envelliment saludable (DGU000001614) Health Sciences UB  
Innovació i gestió hotelera (DGU000000085) Social and Legal Sciences URL  
Innovació i gestió hotelera / innovative hospitality management (DGU000001063) Social and Legal Sciences URL  
Innovació i iniciativa emprenedora/innovation and entrepreneurship (DGU000000947) Social and Legal Sciences URL  
Innovació i investigació en informàtica/innovation and research in informatics (miri) (DGU000001097) Engineering and Architecture UPC  
Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle xxi (DGU000001327) Social and Legal Sciences URL  
Integració europea (DGU000000467) Social and Legal Sciences UAB  
Integració europea (DGU000001307) Social and Legal Sciences UAB  
Intel·ligència ambiental multimèdia / multimedia ambient intelligence (DGU000001067) Engineering and Architecture UAB  
Intel·ligència artificial (DGU000000160) Engineering and Architecture UPC  
Intel·ligència artificial/artificial intelligence (DGU000001164) Engineering and Architecture UPC  
Interacció persona-ordinador (DGU000000379) Engineering and Architecture UdL  
Interdisciplinari dels mèdia i sistemes cognitius interactius (DGU000000531) Engineering and Architecture UPF  
Internacionalització (DGU000000374) Social and Legal Sciences UB  
Internacionalització: aspectes econòmics, empresarials i juridicopolítics (DGU000001289) Social and Legal Sciences UB  
Interpretació de conferències (DGU000000342) Arts and Humanities UVic-UCC  
Intervenció i estudis crítics sobre l'exclusió social (DGU000000998) Social and Legal Sciences UB  
Intervenció i investigació en patologia del llenguatge: sordesa i trastorns neurològics (DGU000001068) Health Sciences UAB  
Intervenció i recerca en patologia del llenguatge (DGU000000696) Health Sciences UAB  
Intervenció psicosocial (DGU000000162) Health Sciences UB  
Intervenció psicosocial (DGU000000620) Health Sciences UAB  
Intervenció psicosocial (DGU000001290) Social and Legal Sciences UB  
Intervenció sostenible en el medi construït (DGU000001388) Engineering and Architecture UPC  
Intervencions educatives i socials (DGU000000580) Social and Legal Sciences UB  
Intervencions socials i educatives (DGU000001471) Social and Legal Sciences UB  
Investigació biomèdica (DGU000001323) Health Sciences UdL  
Investigació en ciències clíniques (DGU000000573) Health Sciences UB  
Investigació en ciències de la infermeria (DGU000001102) Health Sciences URV  
Investigació en creació i gestió d'empreses/research on entrepreneurship and business management (DGU000000745) Social and Legal Sciences UAB  
Investigació en enginyeria química i de processos (DGU000000940) Engineering and Architecture URV  
Investigació en enginyeria termodinàmica de fluids (DGU000000649) Engineering and Architecture URV  
Investigació en psicologia aplicada a les ciències de la salut (DGU000001036) Health Sciences UAB  
Investigació en psicologia social (DGU000000067) Social and Legal Sciences UAB  
Investigació en salut mental (DGU000000999) Health Sciences UB  
Investigació en sociologia aplicada (DGU000000469) Social and Legal Sciences UAB  
Investigació en tecnologies de la informació i comunicació (DGU000001364) Engineering and Architecture UPC  
Investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000201) Engineering and Architecture UPC  
Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals (DGU000000036) Social and Legal Sciences UAB  
Investigació i canvi educatiu (DGU000001291) Social and Legal Sciences UB  
Joventut i societat (DGU000000356) Social and Legal Sciences UdG  
Joventut i societat (DGU000001452) Social and Legal Sciences UdG  
Laboratori d'anàlisis clíniques (DGU000000062) Experimental Sciences UPF  
Lèxic i comunicació lingüística (DGU000000386) Arts and Humanities UB  
Lideratge de la innovació pedagògica i direcció de centres educatius (DGU000001580) Social and Legal Sciences URL  
Lideratge i gestió de la ciència i la innovació (DGU000001141) Health Sciences UPF  
Lideratge i gestió d'infermeria (DGU000000405) Health Sciences UB  
Lideratge i gestió d'infermeria (DGU000000405) Health Sciences UB  
Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües (DGU000000385) Arts and Humanities UB  
Lingüística aplicada i adquisició de llengües en contextos multilingües (DGU000001292) Arts and Humanities UB  
Lingúística forense (DGU000000937) Arts and Humanities UPF  
Lingüística i aplicacions tecnològiques (DGU000000043) Arts and Humanities UPF  
Lingüística teòrica i aplicada (DGU000000882) Arts and Humanities UPF  
Literatura comparada i traducció literària (DGU000000631) Arts and Humanities UPF  
Literatura comparada: estudis literaris i culturals (DGU000000990) Arts and Humanities UAB  
Literatura comparada: estudis literaris i culturals (DGU000000035) Arts and Humanities UAB  
Llengua espanyola i literatura hispànica (DGU000000442) Arts and Humanities UAB  
Llengua espanyola i literatures hispàniques (DGU000000693) Arts and Humanities UB  
Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera (DGU000001308) Arts and Humanities UAB  
Llengua i civilització de l'antic egipte (DGU000000697) Arts and Humanities UAB  
Llengües aplicades (DGU000000423) Arts and Humanities UdL  
Lògica pura i aplicada (DGU000000163) Arts and Humanities UB  
Lògica pura i aplicada (DGU000001157) Experimental Sciences UB  
Logística i comerç internacional (DGU000001259) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management (DGU000001002) Engineering and Architecture UAB  
Logística i gestió de la cadena de subministrament / logistics and supply chain management (DGU000001193) Engineering and Architecture UAB  
Logística, transport i mobilitat (DGU000000012) Engineering and Architecture UPC  
Malalties autoimmunes (DGU000000708) Health Sciences UB  
Màrqueting (DGU000000914) Social and Legal Sciences UAB  
Màrqueting de mitjans socials (DGU000001634) Social and Legal Sciences UdL  
Màrqueting digital / msc digital marketing (DGU000001512) Social and Legal Sciences UPF  
Màrqueting i investigació de mercats (DGU000001078) Social and Legal Sciences UB  
Màrqueting/ msc. in marketing (DGU000001412) Social and Legal Sciences UPF  
Matemàtica aplicada (DGU000000121) Experimental Sciences UPC  
Matemàtica avançada (DGU000000118) Experimental Sciences UAB  
Matemàtica avançada (DGU000001156) Experimental Sciences UB  
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica (DGU000000785) Engineering and Architecture UPC  
Matemàtica avançada i professional (DGU000000112) Experimental Sciences UB  
Mecànica computacional (DGU000000333) Engineering and Architecture UPC  
Mecànica de materials i estructures (DGU000000346) Engineering and Architecture UdG  
Mecànica de materials i estructures (DGU000001110) Engineering and Architecture UdG  
Medi ambient (DGU000000125) Experimental Sciences UdG  
Mediació en conflictes (DGU000001211) Social and Legal Sciences UB  
Mediació i resolució de conflictes de família (DGU000001439) Social and Legal Sciences UIC  
Medicaments, salut i sistema sanitari (DGU000001374) Health Sciences UB  
Medicina respiratòria (DGU000000441) Health Sciences UB  
Medicina tradicional xinesa (DGU000001619) Health Sciences UB  
Medicina tradicional xinesa (DGU000001619) Health Sciences UB  
Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / transfusion medicine and advanced cell therapies (DGU000001376) Health Sciences UAB  
Medicina translacional (DGU000000768) Health Sciences UB  
Medicina translacional (DGU000000768) Health Sciences UB  
Mediterranean forestry and natural resources management (medfor) (DGU000001017) Engineering and Architecture UdL  
Mediterrània antiga (DGU000001230) Arts and Humanities UOC  
Mediterrània antiga (DGU000001582) Arts and Humanities UOC  
Mercats financers (DGU000001200) Social and Legal Sciences UPF  
Mercats internacionals (DGU000001650) Social and Legal Sciences URV  
Meteorologia (DGU000000107) Experimental Sciences UB  
Meteorologia (DGU000001470) Experimental Sciences UB  
Mètodes numèrics en enginyeria (DGU000000011) Engineering and Architecture UPC  
Mètodes numèrics en enginyeria (DGU000001170) Engineering and Architecture UPC  
Metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres (DGU000001546) Health Sciences UB  
Metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres (DGU000001546) Health Sciences UB  
Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials (DGU000001629) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials (DGU000001662) Health Sciences UVic-UCC  
Microbiologia aplicada (DGU000000116) Experimental Sciences UAB  
Microbiologia aplicada (DGU000001309) Experimental Sciences UAB  
Microbiologia avançada (DGU000000402) Experimental Sciences UB  
Microbiologia avançada (DGU000001105) Experimental Sciences UB  
Microcirurgia reconstructiva / reconstructive microsurgery (DGU000001506) Health Sciences UAB  
Migracions i mediació social (DGU000000293) Social and Legal Sciences URV  
Millora dels ensenyaments d'educació infantil i primària (DGU000001606) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Millora genètica animal i biotecnologia de la reproducció (DGU000000463) Health Sciences UAB  
Millora genètica vegetal (DGU000000167) Engineering and Architecture UdL  
Millora genètica vegetal (DGU000000181) Engineering and Architecture UPC  
Millora genètica vegetal (DGU000001133) Engineering and Architecture UdL  
Millora genètica vegetal (DGU000001321) Experimental Sciences UPC  
Mineria de dades aplicada a la medicina (DGU000000795) Engineering and Architecture URL  
Mineria de dades i gestió del coneixement / european master in data mining and knowledge management (DGU000000865) Engineering and Architecture UPC  
Mitjans, comunicació i cultura (DGU000001003) Social and Legal Sciences UAB  
Modelització computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica (DGU000001556) Experimental Sciences UB  
Modelització matemàtica en enginyeria: teoria, computació i aplicacions / mathematical modelling in engineering: theory, numerics applications (DGU000000593) Experimental Sciences UAB  
Modelització per a la ciència i l'enginyeria/modelling for science and engineering (DGU000000987) Experimental Sciences UAB  
Models i estratègies d'acció social i educativa en la infància i adolescència (DGU000000736) Social and Legal Sciences URL  
Models i mètodes d'economia quantitativa/models and methods of quantitative economics (DGU000000066) Social and Legal Sciences UAB  
Música com a art interdisciplinar (DGU000000764) Arts and Humanities UB  
Música com a art interdisciplinària (DGU000001484) Arts and Humanities UB  
Musicologia i educació musical (DGU000000474) Arts and Humanities UAB  
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (DGU000000844) Arts and Humanities UAB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000836) Engineering and Architecture UB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000164) Engineering and Architecture UB  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000000749) Experimental Sciences URV  
Nanociència i nanotecnologia (DGU000001485) Experimental Sciences UB  
Nanociència i nanotecnologia avançades / advanced nanoscience and nanotechnology (DGU000001455) Experimental Sciences UAB  
Nanociència, materials i processos: tecnologia química de frontera (DGU000001237) Engineering and Architecture URV  
Nanotecnologia (DGU000000479) Experimental Sciences UAB  
Nanotecnologia i ciència de materials / nanotechnology and materials science (DGU000000989) Experimental Sciences UAB  
Nanotecnologia mediambiental (DGU000001404) Experimental Sciences UdL  
Nàutica i gestió del transport marítim (DGU000001654) Engineering and Architecture UPC  
Negocis internacionals (DGU000001140) Social and Legal Sciences UPF  
Negocis internacionals (DGU000001609) Social and Legal Sciences UPF  
Negocis internacionals (DGU000001609) Social and Legal Sciences UPF  
Neurociències (DGU000000165) Health Sciences UB  
Neurociències (DGU000000619) Health Sciences UAB  
Neurociències (DGU000001152) Health Sciences UB  
Neurociències (DGU000001310) Health Sciences UAB  
Neuropsicologia (DGU000001520) Health Sciences UOC  
Neurorehabilitació (DGU000000760) Health Sciences UAB  
Nutrició i metabolisme (DGU000000166) Health Sciences URV  
Nutrició i metabolisme (DGU000001098) Health Sciences URV  
Nutrició i salut (DGU000000779) Health Sciences UOC  
Oceanografia i gestió del medi marí (DGU000001248) Experimental Sciences UB  
Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (DGU000001521) Social and Legal Sciences UOC  
Odontologia restauradora estètica (DGU000000958) Health Sciences UIC  
Optometria i ciències de la visió (DGU000000323) Health Sciences UPC  
Optometria i ciències de la visió (DGU000001142) Health Sciences UPC  
Organització industrial (DGU000000081) Social and Legal Sciences URV  
Osteopatia (DGU000001194) Health Sciences UAB  
Paisatgisme (DGU000000005) Engineering and Architecture UPC  
Paisatgisme (DGU000001560) Engineering and Architecture UPC  
Paleontologia (DGU000000460) Experimental Sciences UAB  
Paleontologia (DGU000001311) Experimental Sciences UAB  
Participació i polítiques locals (DGU000000471) Social and Legal Sciences UAB  
Participació i polítiques locals (DGU000001312) Social and Legal Sciences UAB  
Patogènesi i tractament de la sida (DGU000001198) Health Sciences UAB  
Patrimoni (DGU000001635) Arts and Humanities UdG  
Patrimoni artístic i cooperació cultural (DGU000001046) Arts and Humanities URV  
Patrimoni cultural i desenvolupament local (DGU000000433) Arts and Humanities UdL  
Pedagogia montessori (0-6 anys) (DGU000000798) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Pedagogia musical 0-12 (DGU000001399) Arts and Humanities URL  
Pedagogia social i comunitària: lideratge de la transformació socioeducativa (DGU000000514) Social and Legal Sciences URL  
Pensament contemporani (DGU000000382) Arts and Humanities UB  
Pensament contemporani i tradició clàssica (DGU000001111) Arts and Humanities UB  
Pensar i governar les societats complexes (DGU000000470) Social and Legal Sciences UAB  
Periodisme avançat. reporterisme (DGU000000492) Social and Legal Sciences URL  
Periodisme avançat. reporterisme. (DGU000001328) Social and Legal Sciences URL  
Peritatge, avaluació i anàlisis d'obres d'art (DGU000001516) Arts and Humanities UdL  
Phoenix em dynamics of health and welfare (salut i benestar comunitari) (DGU000000216) Health Sciences UAB  
Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques (DGU000001421) Social and Legal Sciences UAB  
Planificació i gestió de l'educació (DGU000000453) Social and Legal Sciences UAB  
Planificació i polítiques per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001029) Social and Legal Sciences UdG  
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió ambiental (DGU000000159) Engineering and Architecture UdL  
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió del medi ambient (DGU000001132) Engineering and Architecture UdL  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000000056) Social and Legal Sciences UB  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000001174) Arts and Humanities UB  
Planificació territorial i gestió ambiental (DGU000001503) Arts and Humanities UB  
Planificació territorial: informació, eines i mètodes (DGU000000941) Social and Legal Sciences URV  
Polímers i biopolímers (DGU000000320) Experimental Sciences UPC  
Política social, treball i benestar (DGU000001026) Social and Legal Sciences UAB  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001351) Social and Legal Sciences UdG  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001475) Social and Legal Sciences UAB  
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge (DGU000001475) Social and Legal Sciences UdG  
Polítiques públiques i desenvolupament internacional (DGU000000848) Social and Legal Sciences UPF  
Polítiques públiques i socials (DGU000000791) Social and Legal Sciences UPF  
Polítiques socials i acció comunitària (DGU000001613) Social and Legal Sciences UAB  
Postproducció audiovisual (DGU000000965) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Potenciació digital/ digital empowerment (DGU000001227) Social and Legal Sciences UOC  
Prehistòria, antiguitat i edat mitjana (DGU000000988) Arts and Humanities UAB  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000738) Engineering and Architecture URL  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000739) Experimental Sciences URV  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000674) Social and Legal Sciences UOC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000000799) Social and Legal Sciences UVic-UCC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000001583) Social and Legal Sciences UOC  
Prevenció de riscos laborals (DGU000001645) Engineering and Architecture UVic-UCC  
Prevenció i gestió de riscos a la comunitat (DGU000000513) Social and Legal Sciences UAB  
Prevenció i gestió de riscos en la comunitat (DGU000001334) Social and Legal Sciences UAB  
Primatologia (DGU000000099) Health Sciences UB  
Processament del llenguatge natural i tecnologies lingüístiques/natural language preocessing and human language technology (DGU000000614) Arts and Humanities UAB  
Procura (DGU000001005) Social and Legal Sciences UAB  
Procura (DGU000001195) Social and Legal Sciences UAB  
Procura (DGU000001460) Social and Legal Sciences UAB  
Producció i comunicació cultural (DGU000000794) Social and Legal Sciences URL  
Producció i comunicació cultural (DGU000001576) Social and Legal Sciences URL  
Producció i emprenedoria de continguts digitals (DGU000001658) Social and Legal Sciences UB  
Producció i recerca artística (DGU000001151) Arts and Humanities UB  
Produccions artístiques i recerca (DGU000000026) Arts and Humanities UB  
Programació web d'alt rendiment (DGU000001522) Engineering and Architecture URL  
Programari lliure (DGU000000023) Engineering and Architecture UOC  
Projecte integrat d'arquitectura (DGU000000645) Engineering and Architecture URL  
Projecte integrat d'arquitectura - integrated architecture design (DGU000001544) Engineering and Architecture URL  
Promoció de la salut (DGU000000354) Health Sciences UdG  
Promoció de la salut (DGU000001344) Health Sciences UdG  
Protecció integrada de cultius (DGU000000408) Engineering and Architecture UdL  
Protecció integrada de cultius (DGU000001324) Engineering and Architecture UdL  
Psicogerontologia (DGU000000583) Health Sciences UB  
Psicogerontologia (DGU000001492) Health Sciences UB  
Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida (DGU000000741) Health Sciences UdG  
Psicologia clínica i de la salut (DGU000000416) Health Sciences UB  
Psicologia de la cognició i de la comunicació (DGU000000712) Social and Legal Sciences UAB  
Psicologia de la salut (DGU000001061) Health Sciences URV  
Psicologia de la salut i psicoteràpia (DGU000000086) Social and Legal Sciences URL  
Psicologia de l'educació (DGU000001203) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Psicologia de l'educació - mipe (DGU000001108) Social and Legal Sciences UB  
Psicologia de l'educació-mipe (DGU000000168) Social and Legal Sciences UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans (DGU000000691) Social and Legal Sciences UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans (DGU000000874) Social and Legal Sciences UB  
Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans/psychology of work, organizations and human resources (DGU000000189) Social and Legal Sciences UB  
Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans (DGU000001011) Social and Legal Sciences URL  
Psicologia del treball, organitzacions i recursos humans (DGU000001358) Social and Legal Sciences URL  
Psicologia general sanitària (DGU000001365) Health Sciences UB  
Psicologia general sanitària (DGU000001377) Health Sciences UdL  
Psicologia general sanitària (DGU000001413) Health Sciences UAB  
Psicologia general sanitària (DGU000001436) Health Sciences URL  
Psicologia general sanitària (DGU000001437) Health Sciences UAO CEU  
Psicologia general sanitària (DGU000001450) Health Sciences UdG  
Psicologia general sanitària (DGU000001465) Health Sciences URV  
Psicologia general sanitària (DGU000001631) Health Sciences UVic-UCC  
Psicologia i qualitat de vida (DGU000001249) Health Sciences UdG  
Psicologia, salut i qualitat de vida (DGU000000974) Health Sciences UOC  
Psicopatologia legal, forense i criminològica (DGU000000643) Health Sciences UIC  
Psicopedagogia (DGU000000841) Social and Legal Sciences UB  
Psicopedagogia (DGU000000921) Social and Legal Sciences UdL  
Psicopedagogia (DGU000001196) Social and Legal Sciences UAB  
Psicopedagogia (DGU000001400) Social and Legal Sciences URL  
Psicopedagogia (DGU000001598) Social and Legal Sciences UB  
Publicitat i relacions públiques (DGU000000698) Social and Legal Sciences UAB  
Qualitat d'aliments d'origen animal (DGU000001313) Health Sciences UAB  
Qualitat de medicaments, cosmètics i aliments (DGU000000709) Health Sciences UB  
Química (DGU000001049) Experimental Sciences URL  
Química a la indústria (DGU000000018) Experimental Sciences URV  
Química analítica (DGU000001112) Experimental Sciences UB  
Química analítica (DGU000001433) Experimental Sciences URL  
Química avançada (DGU000000434) Experimental Sciences UB  
Química de materials aplicada (DGU000001113) Experimental Sciences UB  
Química farmacèutica (DGU000001432) Experimental Sciences URL  
Química industrial i introducció a la investigació química/industrial chemistry and introductions to chemical research (DGU000001065) Experimental Sciences UAB  
Química orgànica (DGU000000685) Experimental Sciences UB  
Química orgànica (DGU000001101) Experimental Sciences UB  
Química orgànica experimental i industrial (DGU000000876) Experimental Sciences UB  
Química teòrica i computacional (DGU000000297) Experimental Sciences URV  
Química teòrica i modelització computacional (DGU000001212) Experimental Sciences UB  
Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules (DGU000000465) Experimental Sciences UAB  
Recerca aplicada en economia i empresa / applied research in economics and business (DGU000001027) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca bàsica en odontologia i biomedicina (DGU000000302) Health Sciences UIC  
Recerca biomèdica (DGU000000059) Experimental Sciences UPF  
Recerca biomèdica translacional (DGU000001375) Health Sciences UAB  
Recerca clínica (DGU000001114) Health Sciences UB  
Recerca clínica (DGU000001499) Health Sciences UB  
Recerca clínica (DGU000001499) Health Sciences UB  
Recerca clínica (DGU000001644) Health Sciences UIC  
Recerca clínica aplicada en ciències de la salut (DGU000000759) Health Sciences UAB  
Recerca clínica en medicina (DGU000000742) Health Sciences UdL  
Recerca clínica i de materials en odontologia (DGU000000703) Health Sciences UIC  
Recerca educativa (DGU000000858) Social and Legal Sciences UdL  
Recerca en art i disseny (DGU000001197) Arts and Humanities UAB  
Recerca en àsia oriental contemporània (DGU000000472) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en ciència animal i dels aliments (DGU000000623) Engineering and Architecture UAB  
Recerca en ciència política (DGU000000744) Social and Legal Sciences UPF  
Recerca en ciència política (DGU000001486) Social and Legal Sciences UPF  
Recerca en ciències de la gestió (DGU000000511) Social and Legal Sciences URL  
Recerca en ciències de la gestió (DGU000001341) Social and Legal Sciences URL  
Recerca en ciències humanes, socials i jurídiques (DGU000000301) Social and Legal Sciences UIC  
Recerca en ciències jurídiques (DGU000000837) Social and Legal Sciences URL  
Recerca en ciències jurídiques (DGU000001186) Social and Legal Sciences UAO CEU  
Recerca en ciències odontològiques (DGU000000577) Health Sciences UB  
Recerca en ciències socials (DGU000001438) Social and Legal Sciences UIC  
Recerca en comportament i cognició (DGU000001169) Health Sciences UB  
Recerca en comunicació i periodisme (DGU000000713) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en continguts de l'era digital (DGU000000714) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000000537) Social and Legal Sciences UB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000000366) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en didàctica de la llengua i la literatura (DGU000001270) Social and Legal Sciences UB  
Recerca en didàctica de les ciències socials, la geografia, la història i l'art (DGU000000763) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències (DGU000000448) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en didàctiques específiques (DGU000000359) Experimental Sciences UB  
Recerca en economia aplicada (DGU000000489) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en economia, finances i empresa (DGU000000928) Social and Legal Sciences UPF  
Recerca en educació (DGU000000450) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en educació (DGU000001297) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca en empresa (DGU000001077) Social and Legal Sciences UB  
Recerca en empreses, finances i assegurances (DGU000000407) Social and Legal Sciences UB  
Recerca en enginyeria de processos químics (DGU000000699) Engineering and Architecture UPC  
Recerca en filosofia i estudis humanístics (DGU000000661) Arts and Humanities URL  
Recerca en humanitats (DGU000000957) Arts and Humanities UIC  
Recerca en humanitats (DGU000001453) Arts and Humanities UdG  
Recerca en humanitats (DGU000001497) Arts and Humanities UIC  
Recerca en infermeria i salut (DGU000001337) Health Sciences UIC  
Recerca en les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva gestió (DGU000000702) Engineering and Architecture URL  
Recerca en malalties hepàtiques (DGU000000679) Health Sciences UB  
Recerca en odontologia (DGU000001354) Health Sciences UIC  
Recerca en personalitat i comportament (DGU000000710) Health Sciences UB  
Recerca en psicologia clínica (DGU000000454) Health Sciences UAB  
Recerca en psicologia de la salut (DGU000000458) Health Sciences UAB  
Recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física (DGU000000457) Health Sciences UAB  
Recerca en química i enginyeria química (DGU000000058) Experimental Sciences URL  
Recerca en salut (DGU000001124) Health Sciences UdL  
Recerca en salut (DGU000001568) Health Sciences UdL  
Recerca en sistemes de producció agroalimentària (DGU000000412) Experimental Sciences UdL  
Recerca en sistemes i productes forestals (DGU000000355) Experimental Sciences UdL  
Recerca en sociologia (DGU000000429) Social and Legal Sciences UB  
Recerca en sociologia i demografia (DGU000000926) Social and Legal Sciences UPF  
Recerca en veterinària (DGU000000100) Health Sciences UAB  
Recerca i innovació en cures infermeres (DGU000001180) Health Sciences UAB  
Recerca i innovació en cures infermeres (DGU000001647) Health Sciences UAB  
Recerca i intervenció psicosocial (DGU000001037) Social and Legal Sciences UAB  
Recerca per a economia i empresa (DGU000000735) Social and Legal Sciences URL  
Recerca translacional en fisioteràpia (DGU000001349) Health Sciences UAB  
Recerca, desenvolupament i control de medicaments (DGU000001271) Health Sciences UB  
Recerca, desenvolupament i control dels medicaments (DGU000000096) Health Sciences UB  
Recursos hídrics (DGU000000543) Engineering and Architecture UPC  
Recursos minerals i riscos geològics (DGU000001162) Experimental Sciences UB  
Regeneració de territoris intermedis. estratègies sostenibles per paisatges contemporanis/regenerating intermediate landscapes. sustanaible strategies for contemporary landscapes (DGU000001030) Engineering and Architecture UIC  
Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (DGU000000761) Health Sciences UAB  
Relacions euromediterrànies (DGU000000945) Social and Legal Sciences URV  
Relacions internacionals (DGU000000867) Social and Legal Sciences UPF  
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (DGU000000607) Social and Legal Sciences UAB  
Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament (DGU000001314) Social and Legal Sciences UAB  
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (DGU000000711) Health Sciences UB  
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (DGU000001553) Health Sciences UB  
Reptes de la filosofia contemporània (DGU000001122) Arts and Humanities UAB  
Responsabilitat social corporativa (DGU000001402) Social and Legal Sciences UOC  
Salut i benestar comunitari (DGU000000519) Health Sciences UAB  
Salut i benestar comunitari/health and communitary welfare (DGU000000863) Health Sciences UAB  
Salut internacional (DGU000000842) Health Sciences UB  
Salut laboral (DGU000000305) Health Sciences UPF  
Salut laboral (DGU000001322) Health Sciences UPF  
Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia (DGU000000541) Health Sciences URV  
Salut pública (DGU000001079) Health Sciences UPF  
Salut pública (DGU000000169) Health Sciences UPF  
Sanitat i producció porcina (DGU000000170) Engineering and Architecture UdL  
Sanitat i producció porcina (DGU000001569) Health Sciences UdL  
Seguretat alimentària (DGU000000553) Experimental Sciences UB  
Seguretat alimentària (DGU000001500) Health Sciences UB  
Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (DGU000000918) Engineering and Architecture UOC  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000000518) Health Sciences UPC  
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals (DGU000001648) Engineering and Architecture UPC  
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (DGU000000020) Engineering and Architecture URV  
Seguretat internacional (DGU000001021) Social and Legal Sciences UPF  
Sintesi i catàlisi/synthesis and catalysis (DGU000000204) Experimental Sciences URV  
Sistema de justícia penal (DGU000000746) Social and Legal Sciences UdL  
Sistemes agrícoles periurbans (DGU000000101) Engineering and Architecture UPC  
Sistemes cognitius i mèdia interactius/cognitive systems and interactive media (DGU000001339) Engineering and Architecture UPF  
Sistemes intel·ligents interactius (DGU000001007) Engineering and Architecture UPF  
Sistemes intel·ligents interactius (DGU000001564) Engineering and Architecture UPF  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000000087) Social and Legal Sciences UOC  
Societat de la informació i el coneixement (DGU000001585) Social and Legal Sciences UOC  
Societats històriques i formes polítiques a europa (DGU000000701) Arts and Humanities URV  
Sociologia: transformacions socials i innovació (DGU000001293) Social and Legal Sciences UB  
Sostenibilitat (DGU000000330) Engineering and Architecture UPC  
Sostenibilitat i gestió de l'edificació en el sector turístic (DGU000001599) Engineering and Architecture UdG  
Synthesis, catalysis and molecular design (DGU000001238) Experimental Sciences URV  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000000294) Experimental Sciences URV  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000000294) Experimental Sciences UdG  
Tècniques cromatogràfiques aplicades (DGU000001239) Experimental Sciences URV  
Tècniques d'anàlisi i innovació turística (DGU000000869) Social and Legal Sciences URV  
Tècniques quirúrgiques endoscòpiques (DGU000000762) Health Sciences UAB  
Tecnologia a l'arquitectura (DGU000000006) Engineering and Architecture UPC  
Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis (DGU000000647) Engineering and Architecture URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (DGU000000171) Social and Legal Sciences URV  
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (DGU000001060) Social and Legal Sciences URV  
Tecnologia multimèdia (DGU000000604) Engineering and Architecture UAB  
Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació (DGU000001123) Engineering and Architecture UPC  
Tecnologies aplicades a la informació (DGU000000677) Experimental Sciences UVic-UCC  
Tecnologies de la informació (DGU000000014) Engineering and Architecture UPC  
Tecnologies de la informació i automàtica (DGU000001125) Engineering and Architecture UdG  
Tecnologies de la informació i la comunicació (DGU000000200) Engineering and Architecture UPC  
Tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarial/information technologies for business intelligence (it4bi) (DGU000001173) Engineering and Architecture UPC  
Tecnologies de la informació, la comunicació i els mitjans audiovisuals (DGU000000250) Engineering and Architecture UPF  
Tecnologies del so i de la música / sound and music computing (DGU000001565) Engineering and Architecture UPF  
Tecnologies del so i de la música/sound and music computing (DGU000000627) Arts and Humanities UPF  
Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos (DGU000001389) Engineering and Architecture UPC  
Tecnologies intel·ligents per a sistemes de salut/smart healthcare (DGU000001406) Engineering and Architecture UdG  
Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica (DGU000001385) Social and Legal Sciences UAB  
Telemedicina (DGU000000781) Health Sciences UOC  
Teoria de la literatura i literatura comparada (DGU000000765) Arts and Humanities UB  
Teoria i història de l'arquitectura (DGU000000194) Engineering and Architecture UPC  
Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura (DGU000000007) Engineering and Architecture UPC  
Teràpia familiar (DGU000000639) Health Sciences UIC  
Tipografia: disciplina i usos (DGU000000554) Arts and Humanities UB  
Tractament de la informació i comunicació multilingüe (DGU000000440) Arts and Humanities UAB  
Tractament de la informació i comunicació multilingüe (DGU000001335) Arts and Humanities UAB  
Traducció audiovisual (DGU000001641) Arts and Humanities UAB  
Traducció especialitzada (DGU000000336) Arts and Humanities UVic-UCC  
Traducció especialitzada (DGU000001539) Arts and Humanities UVic-UCC  
Traducció i estudis interculturals / translation and intercultural studies (DGU000000833) Arts and Humanities URV  
Traducció i estudis interculturals/translation and intercultural studies (DGU000000299) Arts and Humanities URV  
Traducció professional anglès-espanyol (DGU000001604) Arts and Humanities URV  
Traducció, interpretació i estudis interculturals (DGU000000041) Arts and Humanities UAB  
Traducció, interpretació i estudis interculturals (DGU000001456) Arts and Humanities UAB  
Tradumàtica: tecnologies de la traducció (DGU000001642) Arts and Humanities UAB  
Trastorns de la comunicació i del llenguatge (DGU000001555) Health Sciences UAB  
Treball i política social (DGU000000192) Social and Legal Sciences UAB  
Treball social sanitari (DGU000001231) Health Sciences UOC  
Treball, relacions laborals i recursos humans (DGU000000772) Social and Legal Sciences UdG  
Turisme cultural (DGU000000773) Social and Legal Sciences UdG  
Turisme sostenible i tic (DGU000001540) Social and Legal Sciences UOC  
Turisme urbà (DGU000001542) Social and Legal Sciences UB  
Turisme, sostenibilitat i tic (DGU000001403) Social and Legal Sciences UOC  
Únió europea-xina: cultura i economia (DGU000001024) Social and Legal Sciences UAB  
Urbanisme (DGU000000193) Engineering and Architecture UPC  
Visió per computador / computer vision (DGU000001336) Engineering and Architecture UAB  
Visió per computador i intel·ligència artificial (DGU000000482) Engineering and Architecture UAB  
Visió per computador i robotica (DGU000001663) Engineering and Architecture UdG  
Visió per computador i robòtica - vicot (DGU000000984) Engineering and Architecture UdG  
Vision and robotics (vibot) (DGU000000203) Engineering and Architecture UdG  
Zoonosi i una sola salut (one health) (DGU000001612) Health Sciences UAB