Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 113 85 96.3%
14-15 80 133 87 85.88%
15-16 80 142 85 97.53%
16-17 80 111 83 87.18%
17-18 80 161 86 ND
18-19 80 157 ND ND

Nota de tall juny

  • Estudis d'Àsia oriental -xinès-
  • Estudis d'Àsia oriental -japonès-

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12
  • 12-13

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 59
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 18
Vocational training (FP2, CFGS) 5
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 2
Age above 25 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Total 87