Resum

Nota de tall juny

 • Traducció i interpretació (anglès)
 • Traducció i interpretació (francès)
 • Traducció i interpretació (alemany)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 228 221 206 ND 206 80.44% 0 ND
10-11 220 246 229 96.14% 427 78.65% 0 ND
11-12 220 308 230 96.7% 633 81.34% 0 ND
12-13 240 291 242 97.18% 830 82.79% 75 98%
13-14 240 256 238 98.64% 916 85.24% 153 95%
14-15 240 225 203 96.32% 886 84.98% 149 92%
15-16 230 237 216 97.06% 881 85.63% 161 93%
16-17 230 239 217 96.19% 872 86.42% 163 93%
17-18 230 249 219 98.57% 853 86.49% 150 92%
18-19 230 215 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)