Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 120 120 121 82.05%
14-15 120 149 126 88.8%
15-16 130 127 119 80.87%
16-17 130 123 121 90.76%
17-18 120 121 118 76.32%
18-19 120 131 ND ND

Nota de tall juny

  • Química
  • Física / Química

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12
  • 12-13

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 108
Vocational training (FP2, CFGS) 9
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 5
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 3
Age above 25 1
Total 126