Resum

Nota de tall juny

 • Comunicació audiovisual

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 147 78 80.26% 80 95.66% 0 ND
11-12 80 163 80 65.79% 159 92.8% 0 ND
12-13 80 116 87 81.01% 235 95.01% 0 ND
13-14 80 160 86 76.25% 312 95.97% 51 99%
14-15 80 138 92 60.23% 338 96.3% 70 99%
15-16 80 128 82 78.21% 328 96.26% 74 97%
16-17 80 134 84 84.15% 326 94.47% 65 98%
17-18 80 111 84 ND 334 93.54% 62 98%
18-19 80 134 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)