Teaching staff

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 16.3 772.8 47.5
13-14 20.4 1,011.4 49.5
14-15 18.4 1,020.1 55.5
15-16 26.3 997 37.9
16-17 19.3 1,000.6 51.9
17-18 0 963.5 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Classroom teaching hours according to the category of teacher

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

Classroom teaching hours according to the category of teacher

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 5,447.99
Lectors i altres Professors en vies de permanència 384.89
Associat 1,724.99
Altres 564.14
Hores impartides en aula
Total 8,122.01