Resum

Nota de tall juny

 • Antropologia social i cultural

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 73 83 ND 83 72.08% 0 ND
10-11 80 81 75 85.33% 130 76.04% 0 ND
11-12 80 151 79 87.69% 184 81.35% 0 ND
12-13 80 80 80 93.94% 225 85.97% 18 96%
13-14 80 79 82 93.59% 255 87.27% 42 96%
14-15 80 71 77 93.85% 264 87.12% 36 97%
15-16 80 70 75 88.89% 267 87.33% 39 96%
16-17 80 78 80 92.21% 285 88.34% 42 96%
17-18 80 88 85 93.75% 300 83.76% 49 96%
18-19 80 82 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)