Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 79 82 93.59%
14-15 80 71 77 93.85%
15-16 80 70 75 88.89%
16-17 80 78 80 92.21%
17-18 80 88 85 ND
18-19 80 82 ND ND

Nota de tall juny

  • Antropologia social i cultural

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 46
Vocational training (FP2, CFGS) 15
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 12
Other forms of admission 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Age above 45 1
Total 77