Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 25 27 95.24%
14-15 60 26 27 100%
15-16 60 43 56 91.84%
16-17 60 42 40 89.74%
17-18 60 54 56 ND
18-19 60 37 ND ND

Nota de tall juny

  • Llengua i literatura espanyoles
  • Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 18
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 7
Vocational training (FP2, CFGS) 2
Total 27