Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 42 58 84.62%
14-15 80 41 56 91.89%
15-16 80 41 46 95.12%
16-17 60 54 62 81.67%
17-18 60 54 62 ND
18-19 60 72 ND ND

Nota de tall juny

  • Filosofia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 40
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 7
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 2
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 2
Age above 25 2
Other forms of admission 2
Vocational training (FP2, CFGS) 1
Total 56