Resum

Nota de tall juny

 • Història

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 140 108 124 ND 124 73.67% 0 ND
10-11 140 115 144 93% 244 80.27% 0 ND
11-12 160 155 160 97.85% 374 78.05% 0 ND
12-13 160 119 149 96.7% 467 82.1% 45 97%
13-14 160 109 132 94.57% 502 81.87% 81 95%
14-15 160 100 115 96.51% 490 81.81% 68 95%
15-16 160 99 117 94.12% 491 84.15% 84 93%
16-17 160 86 96 90.8% 458 81.89% 81 94%
17-18 160 105 119 94.55% 444 79.3% 78 92%
18-19 160 130 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)