Resum

Nota de tall juny

 • Humanitats

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
12-13 80 47 76 94.74% 76 68.01% 0 ND
13-14 80 35 54 96.15% 96 73.49% 0 ND
14-15 80 30 51 87.5% 124 76.33% 2 99%
15-16 80 29 49 87.5% 148 74.03% 16 96%
16-17 80 29 68 75.38% 175 79.14% 27 92%
17-18 80 35 52 90% 158 79.03% 19 96%
18-19 70 55 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)