Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 30 27 31 92%
14-15 30 19 29 94.44%
15-16 30 17 27 92%
16-17 30 20 32 74.19%
17-18 30 13 21 75%
18-19 30 15 ND ND

Nota de tall juny

  • Estudis d'anglès i català

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12
  • 12-13

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 23
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 3
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Vocational training (FP2, CFGS) 1
Age above 25 1
Total 29