Resum

Nota de tall juny

  • Estudis d'anglès i espanyol

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 36 34 93.55% 34 66.07% 0 ND
11-12 30 39 33 90.62% 57 66.1% 0 ND
12-13 30 42 32 84.38% 77 72.68% 0 ND
13-14 30 44 36 97.3% 97 78.01% 6 99%
14-15 30 46 35 100% 113 82.97% 17 91%
15-16 30 41 31 100% 113 80.87% 13 95%
16-17 30 46 37 91.67% 126 81.12% 21 91%
17-18 30 48 36 ND 127 82.59% 15 90%
18-19 30 25 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctorate holder
  • Non-doctorate holder
  • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)