Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 240 204 224 77.3%
14-15 240 223 232 84.92%
15-16 240 219 222 83.78%
16-17 240 227 235 83.33%
17-18 240 165 181 73.99%
18-19 240 132 ND ND

Nota de tall juny

  • Fisioteràpia "Gimbernat 1 1099 Infermeria (Sant Pau) 1 1100 Infermeria (Terrassa) 1 1101 Infermeria (Sant Cugat del Vallès) 1 1102 Infermeria (Manresa) 1 1103 Infermeria (Barcelona) 1 1104 Educació infantil (Manresa) 1 1105 Educació infantil (Bellaterra) 1 1106 Educació primària 1 1107 Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 130
Vocational training (FP2, CFGS) 50
Other forms of admission 31
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 12
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 5
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 2
Age above 25 2
Total 232