Resum

Nota de tall juny

 • Veterinària

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 123 429 122 89.38% 128 80.49% 0 ND
11-12 115 472 117 92.59% 239 85.11% 0 ND
12-13 115 521 112 87.13% 380 88.61% 0 ND
13-14 115 494 114 97.03% 528 89.73% 0 ND
14-15 115 553 110 93.33% 637 91.68% 102 98%
15-16 115 539 118 91.82% 658 90.68% 124 96%
16-17 115 492 116 96.36% 643 89.45% 117 95%
17-18 115 410 116 93.58% 633 89.42% 128 94%
18-19 115 434 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)