Resum

Nota de tall juny

 • Ciència i tecnologia dels aliments

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 60 52 62 79.03% 63 70.93% 0 ND
11-12 60 90 62 71.67% 118 78.35% 0 ND
12-13 60 69 59 70% 169 83.3% 0 ND
13-14 60 71 62 67.24% 220 86.73% 23 98%
14-15 60 58 57 73.33% 235 91.1% 50 91%
15-16 70 68 70 77.94% 249 88.39% 50 94%
16-17 70 68 69 83.82% 255 87.44% 31 93%
17-18 70 92 71 ND 284 85.66% 62 92%
18-19 70 77 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)