Resum

Nota de tall juny

 • Ciència política i gestió pública
 • Ciència política i gestió pública / Dret
 • Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 140 120 135 ND 135 66.95% 0 ND
10-11 140 142 137 91.06% 249 70.97% 0 ND
11-12 140 137 138 83.58% 369 71.87% 1 ND
12-13 140 133 143 84.17% 470 78.25% 33 96%
13-14 130 128 137 87.6% 524 76.94% 82 92%
14-15 120 118 119 86.84% 502 81.52% 73 88%
15-16 130 131 124 83.76% 512 81.99% 74 91%
16-17 130 151 119 90.35% 515 79.05% 94 91%
17-18 120 136 120 ND 486 81.87% 92 86%
18-19 90 130 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)