Resum

Nota de tall juny

 • Sociologia
 • Estadística aplicada / Sociologia (simultaneïtat)
 • Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 140 127 140 ND 140 59.67% 0 ND
10-11 140 119 141 84.3% 245 62.8% 0 ND
11-12 140 315 140 77.05% 327 73.63% 0 ND
12-13 140 109 137 81.9% 411 76.23% 21 98%
13-14 140 108 136 78.99% 461 76.58% 63 93%
14-15 120 99 118 86.41% 434 76.89% 65 88%
15-16 130 113 113 88.18% 421 78.02% 61 89%
16-17 130 103 121 78.81% 427 72.5% 63 89%
17-18 120 122 121 89.66% 411 74.44% 69 89%
18-19 110 120 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)