Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 140 108 136 78.99%
14-15 120 99 118 86.41%
15-16 130 113 113 88.18%
16-17 130 103 121 78.81%
17-18 120 122 121 ND
18-19 110 120 ND ND

Nota de tall juny

  • Sociologia
  • Estadística aplicada / Sociologia (simultaneïtat)
  • Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 11-12
  • 12-13

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 81
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 19
Vocational training (FP2, CFGS) 9
Other forms of admission 7
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 1
Age above 25 1
Total 118