Resum

Nota de tall juny

 • Psicologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 360 541 349 86.75% 470 81.94% 0 ND
11-12 360 439 350 87.95% 909 87.73% 27 ND
12-13 360 553 357 80.12% 1,262 91.43% 168 99%
13-14 360 567 361 87.68% 1,438 89.37% 269 97%
14-15 360 545 353 91.05% 1,442 86.81% 277 96%
15-16 360 595 361 92.4% 1,440 88.37% 289 95%
16-17 360 542 355 95.76% 1,429 89.43% 270 94%
17-18 360 530 356 96.4% 1,468 89.17% 297 93%
18-19 360 472 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)