Teaching staff

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 14.1 1,207.6 85.8
13-14 15.5 1,343.3 86.9
14-15 18.5 1,326.3 71.7
15-16 18.6 1,326.9 71.4
16-17 19.3 1,313.5 68
17-18 0 1,372.2 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

Classroom teaching hours according to the category of teacher

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 10,678.74
Permanents (TEU + Col·laboradors) 247
Lectors i altres Professors en vies de permanència 693
Associat 6,283.82
Altres 3,294.96
Hores impartides en aula
Total 21,197.52