Resum

Nota de tall juny

 • Educació social

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 160 74 ND 82 84.58% 0 ND
10-11 80 155 85 100% 157 87.42% 0 ND
11-12 80 147 92 96.25% 234 87.83% 0 ND
12-13 80 149 83 97.5% 298 94.09% 50 99%
13-14 80 149 88 98.78% 326 92.76% 65 98%
14-15 80 160 88 95.24% 334 93.72% 61 99%
15-16 80 176 83 100% 344 93.55% 69 97%
16-17 80 161 82 97.44% 347 93.56% 75 97%
17-18 80 134 80 98.65% 339 90.67% 84 97%
18-19 80 136 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)