Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 149 88 98.78%
14-15 80 160 88 95.24%
15-16 80 176 83 100%
16-17 80 161 82 97.44%
17-18 80 134 80 98.65%
18-19 80 136 ND ND

Nota de tall juny

  • Educació social

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 6-<7
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Vocational training (FP2, CFGS) 51
Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 25
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 6
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 3
Age above 25 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Total 88