Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 75 97 85 82.28%
14-15 75 107 93 84.44%
15-16 75 77 72 82.35%
16-17 75 82 73 78.26%
17-18 75 105 75 ND
18-19 75 83 ND ND

Nota de tall juny

  • Pedagogia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Vocational training (FP2, CFGS) 47
Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 36
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 4
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 3
Age above 25 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Total 93