Resum

Nota de tall juny

 • Educació infantil
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre -5 anys) (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 150 451 120 ND 154 93.18% 0 ND
10-11 150 554 161 100% 315 93.51% 0 ND
11-12 150 358 151 98.63% 454 97.38% 0 ND
12-13 150 367 158 99.34% 601 97.87% 124 99%
13-14 140 250 144 97.83% 615 96.45% 138 99%
14-15 130 140 133 93.13% 587 96.69% 135 99%
15-16 140 263 127 87.5% 569 96.4% 148 99%
16-17 140 189 130 91.27% 548 96.29% 137 99%
17-18 130 193 137 ND 544 96.34% 130 98%
18-19 130 172 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)