Resum

Nota de tall juny

 • Educació primària
 • Educació primària (docència en anglès)
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre -5 anys) (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 300 558 264 ND 312 90.39% 0 ND
10-11 300 571 290 93.17% 586 88.98% 0 ND
11-12 300 480 298 95.99% 857 92.44% 0 ND
12-13 300 522 308 88.85% 1,134 94.28% 237 98%
13-14 275 463 301 92.53% 1,159 94.55% 223 97%
14-15 255 318 262 97.67% 1,162 93.78% 257 96%
15-16 265 443 259 96.37% 1,136 93.79% 268 97%
16-17 265 362 256 97.93% 1,085 94.02% 261 97%
17-18 255 345 260 ND 1,051 93.83% 219 96%
18-19 255 332 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)