Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 54 53 100%
14-15 60 43 47 97.37%
15-16 60 45 48 100%
16-17 60 62 67 93.65%
17-18 60 49 56 ND
18-19 60 49 ND ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria d'organització industrial EU Salesiana de Sarrià

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 30
Vocational training (FP2, CFGS) 6
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 6
Age above 25 2
Graduate 3-year pre-Bologna degree, Graduate 4-year pre-Bologna degree 1
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 1
Other forms of admission 1
Total 47