Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 28 32 95.65%
14-15 50 30 37 96.3%
15-16 50 19 20 100%
16-17 50 29 32 100%
17-18 40 31 34 ND
18-19 40 17 ND ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria electrònica industrial i automàtica EU Salesiana de Sarrià
  • Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (simultaneïtat)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Vocational training (FP2, CFGS) 13
Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 11
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 6
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 3
Other forms of admission 3
Age above 25 1
Total 37