Teaching staff

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 15.2 330.6 21.7
14-15 17 325.9 19.2
15-16 19.1 307.4 16.1
16-17 16.1 300.9 18.7
17-18 15.7 300.6 19.1
18-19 0 314.2 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

Classroom teaching hours according to the category of teacher

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 2,085.77
Lectors i altres Professors en vies de permanència 661.49
Associat 313
Altres 1,231.11
Hores impartides en aula
Total 4,291.37