Resum

Nota de tall juny

 • Biologia ambiental

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 109 61 ND 61 85.48% 0 ND
10-11 65 129 71 94.12% 131 90.47% 0 ND
11-12 65 119 68 90.16% 195 91.58% 0 ND
12-13 60 134 60 87.72% 248 92.96% 26 100%
13-14 60 107 62 91.53% 276 94.39% 70 97%
14-15 65 114 64 87.1% 265 92.75% 64 96%
15-16 65 89 66 79.69% 255 92.7% 44 94%
16-17 65 98 66 96.67% 256 94.61% 45 96%
17-18 65 82 67 83.05% 275 93.77% 53 98%
18-19 65 126 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)