Resum

Nota de tall juny

 • Economia
 • Economia (docència en anglès)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 200 173 204 85.79% 217 60.92% 0 ND
11-12 160 194 162 86.54% 365 67.31% 0 ND
12-13 160 175 167 76.73% 538 68.5% 0 ND
13-14 160 150 155 85.62% 652 73.98% 48 96%
14-15 180 163 176 80.12% 718 74.4% 137 89%
15-16 180 190 183 82.66% 701 75.8% 116 88%
16-17 190 201 192 94.71% 721 75.36% 107 84%
17-18 190 167 195 76.41% 741 72.18% 110 86%
18-19 190 185 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)