Teaching staff

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 20.1 534 26.6
13-14 16.9 636.2 37.6
14-15 21.3 664.1 31.1
15-16 28.1 662.2 23.6
16-17 20.3 673.3 33.1
17-18 0 698 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Changes in classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Classroom teaching hours according to the category of teacher

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

Classroom teaching hours according to the category of teacher

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 2,021.7
Permanents (TEU + Col·laboradors) 60.38
Lectors i altres Professors en vies de permanència 210.69
Associat 1,090.94
Altres 1,085.24
Hores impartides en aula
Total 4,468.95