Resum

Nota de tall juny

 • Empresa i tecnologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 64 81 88.06% 87 62.85% 0 ND
11-12 80 83 81 87.65% 154 69.62% 0 ND
12-13 80 109 90 88.76% 219 77.89% 0 ND
13-14 80 89 93 91.01% 289 76.49% 36 96%
14-15 80 95 79 95.24% 291 72.91% 34 93%
15-16 80 131 87 89.29% 310 75.28% 49 93%
16-17 80 108 89 97.7% 312 78.58% 44 88%
17-18 80 94 82 92.41% 315 79.22% 46 86%
18-19 80 101 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)