Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 89 93 91.01%
14-15 80 95 79 95.24%
15-16 80 131 87 89.29%
16-17 80 108 89 97.7%
17-18 80 94 82 92.41%
18-19 80 101 ND ND

Nota de tall juny

  • Empresa i tecnologia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11
  • 11-12

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 47
Vocational training (FP2, CFGS) 20
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 11
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 1
Total 79