Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 160 158 149 96.3%
14-15 170 149 152 91.55%
15-16 160 163 167 82.1%
16-17 140 167 154 95.95%
17-18 140 139 136 87.12%
18-19 140 164 ND ND

Nota de tall juny

  • Comptabilitat i finances

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 61
Vocational training (FP2, CFGS) 59
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 16
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 7
Other forms of admission 5
Age above 25 4
Total 152