Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 300 197 299 97.78% 370 36.69% 0 ND
11-12 300 390 295 95.33% 625 54.41% 0 ND
12-13 300 277 303 81.14% 784 66.13% 0 ND
13-14 270 269 271 92.16% 912 70.22% 53 96%
14-15 270 264 266 87.64% 980 70.41% 101 91%
15-16 290 277 266 85.55% 1,021 71.02% 132 89%
16-17 290 297 264 86.21% 1,048 72.13% 132 88%
17-18 270 300 262 86.15% 1,063 70.45% 137 85%
18-19 240 296 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)