Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 270 269 271 92.16%
14-15 270 264 266 87.64%
15-16 290 277 266 85.55%
16-17 290 297 264 86.21%
17-18 270 300 262 ND
18-19 240 296 ND ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria informàtica
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica
  • Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Entry pathway of new students (pre-Bologna and Bachelors programmes)

Baccalaureate, University Preparation Course (COU) And University Entrance Exam (PAU) 158
Vocational training (FP2, CFGS) 71
Univ./Baccalaureate/University Preparation Course (COU) 31
Univ./Vocational training (FP2/CFGS) 6
Total 266